ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2542
2 บรรณานุกรม อยุธยา
ปี พ.ศ. 2540
3 รวบรวมต้นฉบับบทความสารคดีด้านวิเทศคดีศึกษา
ปี พ.ศ. 2539
4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในประเทศไทย : สายไปแล้วหรือยัง
ปี พ.ศ. 2534
5 การขึ้นสู่อำนาจทางการเมืองของนายพันเอกหลวงพิบูลสงคราม (พ.ศ.2469-2481)
ปี พ.ศ. 2533
6 คดีอาชญากรสงครามในประเทศไทย พ.ศ. 2488-2489
ปี พ.ศ. 2531
7 ขบวนการเสรีไทยกับความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2481-2492
ปี พ.ศ. 2526
8 ความขัดแย้งระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ศึกษาจากคดีพระยอดเมืองขวาง
ปี พ.ศ. 2525
9 พุทธศาสนากับแนวความคิดทางการเมือง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ. 2325-2352)
ปี พ.ศ. 2524
10 จีนกับปัญหาอินโดจีน : รายงานการอภิปราย
11 ความเปลี่ยนแปลงของระบบไพร่และผลกระทบต่อสังคมไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว