ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญยุทธ สุดทองคง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 1
3 2557 4
4 2556 3
5 2555 2
6 2554 1
7 2552 2
8 2551 4
9 2550 2
10 2549 2
11 2545 1
12 2544 2
13 2539 3
14 543 38
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากคลื่นทะเลกระทบฝั่ง
2 การศึกษาประสิทธิภาพการเรียนการสอน รายวิชาการสร้างสื่อผสมในหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปี พ.ศ. 2559
3 ผลของสารสกัดจากพืชที่มีแทนนินต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนดไซม์ไทโรซิเนส
ปี พ.ศ. 2557
4 การสังเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างสารประกอบเชิงซ้อนซิงค์กับลิแกนด์ที่เป็นอนุพันธ์ของ 2-(phenylazo)pyridine เพื่อนำไปทดสอบการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
5 ระบบการให้อาหารที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลตัวอ่อนของปูแสม Episesarma singaporense (Tweedie, 1936)
6 ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของแม่พันธุ์ปูแสม Episesarma singaporense (Tweedie, 1936) ที่เลี้ยงด้วยอาหารธรรมชาติและอาหารสำเร็จรูป
7 ระบบการให้อาหารที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลตัวอ่อนของปูแสม Episesarma singaporense (Tweedie,1936)
ปี พ.ศ. 2556
8 การประเมินการเปลี่ยนแปลงและการแพร่กระจายของธาตุอาหารตามฤดูกาลและอัตราการไหลลงทะเลในบริเวณปากแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง
9 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากฟองน้ำทะเล Phakellia sp และการถ่ายทอดไปยังผู้ล่า Phyllidiella sp
10 การสกัดและการวิเคราะห์ปริมาณสเตอรอลในสาหร่ายขนาดใหญ่บางชนิด
ปี พ.ศ. 2555
11 สมบัติทางกลในงานเชื่อมเหล็กล้าคาร์บอนโดยการเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน
12 ผลของอุณหภูมิในการแช่ งอก และหุงต้มต่อปริมาณไทอะมีน"
ปี พ.ศ. 2554
13 การแบ่งส่วนทรัพยากรในปูก้ามดาบสกุล Uca บริเวณคลองสิเกา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2552
14 ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมในแหล่งทำการประมงหอยตลับและหอยชักตีน
15 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือ
ปี พ.ศ. 2551
16 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพ่วงองุ่นเชิงพาณิชย์ในจังหวัดตรัง
17 ผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำภายในโครงการ
18 การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเพาะพันธุ์ปูแสม
19 การประเมินผลกระทบปรากฏการณ์ธรณีพิบัติภัยต่อระบบนิเวศ หญ้าทะเล และชุมชนประมงชายฝั่ง บริเวณจังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2550
20 ผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการฟื้นฟูภายหลังจากประสบธรณีภัยพิบัติสึนามิในแถบทะเลฝั่งอันดามัน
21 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพ่วงองุ่นเชิงพาณิชย์ในจังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2549
22 ชนิดและการแพร่กระจายของปริสิตมิกโซสปอริเดียร์ ในปลาเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง
23 ตู้เพาะเลี้ยงหัวเชื้อแพลงก์ตอน
ปี พ.ศ. 2545
24 ความหลากหลายของทรัพยากรประมงในป่าจากบริเวณแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2544
25 การประเมินชีววิทยาการประมงของปูทะเลในป่าชายเลนคลองปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
26 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์หน้าดิน ในบริเวณป่าชายเลนคลองสิเกา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2539
27 การเลือกแหล่งอาศัยและอาหาร และชีววิทยาการประมงของปูทะเล Scylla serrata (Forskal, 1755) ในป่าชายเลนคลองหงาวจังหวัดระนอง
28 การเลือกแหล่งอาศัยและอาหาร และชีววิทยาการประมงของปูทะเล Scylla serrata (Forskal, 1755) ในป่าชายเลนคลองหงาว จังหวัดระนอง
29 การเลือกแหล่งอาศัยและอาหาร และชีววิทยาการประมงของปูทะเล Seylla serrata (Forskal, 1755) ในป่าชายเลนคลองหงาว จังหวัดระนอง