ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญณรงค์ รอดคำ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การวิเคราะห์อณูพันธุกรรมของเชื้อสเตรปโตค๊อคคัส อินนิเอ้ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาการก่อโรคสเตรปโตค๊อคโคซีสในปลา
ปี พ.ศ. 2552
2 การวิเคราะห์อณูพันธุกรรมของเชื้อสเตรปโตค๊อคคัส อินนิเอ้ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาการก่อโรคสเตรปโตค๊อคโคซีสในปลา
3 การวิเคราะห์อณูพันธุกรรมของเชื้อสเตรปโตค๊อคคัส อินนิเอ้ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาการก่อโรคสเตรปโตค๊อคโคซีสในปลา
ปี พ.ศ. 2550
4 ความสัมพันธ์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงและอาการปัสสาวะเป็นเลือดของสุนัขที่มีการติดเชื้อ เอสเชอริเชีย โคไล ในระบบทางเดินปัสสาว
ปี พ.ศ. 2544
5 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัสและชาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย