ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาคริต โพธิ์งาม
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2312-2549 โดยวัสดุพรุนและการไหลแบบหมุนวน
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษาการเสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างรถยนต์โดยสารที่ผลิตภายในประเทศ ภายใต้แรงกระแทก
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ด โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์
ปี พ.ศ. 2552
5 เครื่องอบแห้งภายใต้ความดันต่ำกว่าความดันบรรยากาศใช้งานร่วมกับรังสีอินฟราเรด
6 ระบบติดตามดวงอาทิตย์สำหรับวัดรังสีแสงอาทิตย์
7 เครื่องวัดพลังพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์สำหรับใช้พื้นที่ จังหวัด อุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
8 การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
9 การประยุกต์ใช้แบบจำลองการไหลเชิงพลศาสตร์ช่วยออกแบบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
10 การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ด โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2550
11 การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ดโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
12 การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์
13 อุปกรณ์ติดตามดวงอาทิตย์สำหรับวัดพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
14 การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์
15 อุปกรณ์ติดตามดวงอาทิตย์สำหรับวัดพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2549
16 การศึกษาการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และรังสีอินฟราเรด
17 การศึกษาการเสียหายของชิ้นส่วนโรงสร้างรถยนต์โดยสารที่ผลิตภายในประเทศภายใต้แรงกระแทก
18 การศึกษาการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และรังสีอินฟราเรด
ปี พ.ศ. 2548
19 การศึกษาการทำงานของเตาเผาชีวมวลเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพเชิงความร้อนโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การไหลเชิงตัวเลข:กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปากห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี
20 การศึกษาการเสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างรถยนต์โดยสารที่ผลิตภายในประเทศภายใต้แรงกระแทก
21 การศึกษาด้วยวิธีการจำลองการไหลของของไหลแบบสองสถานะในเครื่องวัดอัตราการไหลด้วยวิธีการคำนวณเชิงตัวเลข
22 การศึกษาการเสียหายของชิ้นส่วน โครงสร้างรถยนต์โดยสารที่ผลิตภายในประเทศ ภายใต้แรงกระแทก
ปี พ.ศ. 2547
23 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวลสำหรับเครื่องปั้นดินเผาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปากห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2544
24 วิธีกริดหลายระดับและวิธีบล็อคโดยปริยายสำหรับปัญหาการไหลภายในแบบสามมิติ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 อุปกรณ์ติดตามดวงอาทิตย์สำหรับวัดพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี