ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- ชาคริตฬ์ ไม้พันธ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาจุดเหมาะสมของการซ่อมบำรุงคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวัสดุคอมโพสิต
2 การศึกษาจุดเหมาะสมของการซ่อมบำรุงคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวัสดุคอมโพสิต
ปี พ.ศ. 2552
3 "การศึกษาถึงผลของการเสริมกำลังด้วยวัสดุโพลิเมอร์เสริมเส้นใย ต่อการตอบสนอง
4 การศึกษาถึงผลของการเสริมกำลังด้วยวัสดุโพลิเมอร์เสริมเส้นใย ต่อการตอบสนอง ทางพลศาสตร์และความล้าของสะพานคอมโพสิต โดยวิธีการไฟไนท์อิลิเมนท์
5 เทคนิคการประเมินความล้าและการฟื้นฟูสภาพของโครงสร้างสะพาน เหล็กชนิด Girder Bridge
6 ผลของการเสริมกำลังด้วยวัสดุโพลิเมอร์เสริมเส้นใยต่อหน่วยแรงล้าของสะพานชนิดคอมโพสิต