ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยวุฒิ แสงอร่าม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 1
3 2550 1
4 2549 1
5 2535 2
6 2534 1
7 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ปี พ.ศ. 2551
2 Ecology of the leopard (Panthera pardus Linn.) in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary
ปี พ.ศ. 2550
3 ความพึงพอใจของเกษตรกร ที่มีต่อการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม แบบมีสัญญาผูกพัน ในอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2549
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้โปรแกรมระบบข้อมูลข่าวสาร HCIS ของศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2535
5 การวิเคราะห์ด้วยวิธีพลาสติกโดยอัตโนมัติสำหรับหากลไกวิบัติแบบอิสระ และแบบรวมของโครงสร้างข้อแข็ง /
6 การวิเคราะห์ด้วยวิธีพลาสติกโดยอัตโนมัติ สำหรับหากลไกวิบัติแบบรวมของโครงข้อแข็ง
ปี พ.ศ. 2534
7 การวิเคราะห์ด้วยวิธีพลาสติกโดยอัตโนมัติสำหรับหากลไกวิบัติแบบอิสระและแบบรวมของโครงข้อแข็ง