ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 2
5 2541 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 มลพิษอากาศจากการเผาอ้อย
ปี พ.ศ. 2555
2 การชะละลายของโลหะหนักออกจากดินที่บำบัดด้วยวิธีทางเคมี
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงการผลกระทบของการสะสมของสารกรดต่อโลหะหนัก ในดินบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
4 มลพิษอากาศจากการเผาอ้อย
ปี พ.ศ. 2553
5 โครงการผลกระทบของการสะสมของสารกรดต่อโลหะหนัก ในดินบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
6 ผลกระทบของการสะสมของสารกรดต่อโลหะหนักในดินบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง
ปี พ.ศ. 2541
7 การทำลายฤทธิ์โลหะหนักในผงถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว โดยการทำให้เป็นก้อนแข็ง
8 การทำลายฤทธิ์โลหะหนักในผงถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว โดยการทำให้เป็นก้อนแข็ง