ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยวัฒน์ จรัสแสง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชัยวัฒน์ จรัสแสง, 2512-
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 2
4 2556 1
5 2545 3
6 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การใช้ปฏิกิริยา LAMP ในการเพิ่มความแม่นยำการคัดเพศเอมบริโอโคนม
ปี พ.ศ. 2558
2 การเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนและการพัฒนาคลื่นถุงไข่ในระหว่างการเหนี่ยวนำการตกไข่และผสมแบบกำหนดเวลาในโคเนื้อ
3 การเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนและการพัฒนาคลื่นถุงไข่ในระหว่างการเหนี่ยวนำการตกไข่และผสมแบบกำหนดเวลาในโคเนื้อ
ปี พ.ศ. 2557
4 การใช้ปฏิกิริยา LAMP ในการเพิ่มความแม่นยำการคัดเพศเอมบริโอโคนม
5 การใช้ปฏิกิริยา LAMP ในการเพิ่มความแม่นยำการคัดเพศเอมบริโอโคนม
ปี พ.ศ. 2556
6 การตั้งตำรับน้ำยาจุ่มเต้านมหลังรีดนมจากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรไทยที่เลือกสำหรับควบคุมโรคเต้านมแพะอักเสบ
ปี พ.ศ. 2545
7 ประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ในโคนมหลังคลอดโดยใช้พีจีเอฟทูอัลฟาและพีจีเอฟทูอัลฟาร่วมกับจีเอ็นอาร์เอช
8 ประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ในโคนมหลังคลอดโดยใช้พีจีเอฟทูอัลฟาและพีจีเอฟทูอัลฟาร่วมกับจีเอ็นอาร์เอช
9 ประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ในโคนมหลังคลอด โดยใช้พีจีเอฟทูอัลฟา และพีจีเอฟทูอัลฟาร่วมกับจีเอ็นอาร์เอช