ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยภัทร เครือหงส์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 1
7 2548 2
8 2547 1
9 2546 1
10 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอนด้วยวิธีการเผาไหม้โดยใช้สเเตนเลส 304
2 การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาเหล็กชุบร้อนเคือบอลูมิเนียมผสมจากอลูมิเนียมเหลือใช้
ปี พ.ศ. 2556
4 พฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าของวัสดุขั้วไฟฟ้าภายใต้สิ่งแวดล้อมของการผลิตไฮโดรเจน
ปี พ.ศ. 2555
5 การสังเคราะห์ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์บนแผ่นไทเทเนียม
ปี พ.ศ. 2554
6 การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนแถวลำดับบนพื้นผิวอะลูมิเนียม
ปี พ.ศ. 2553
7 การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนแถวลำดับบนพื้นผิวอะลูมิเนียม
ปี พ.ศ. 2548
8 แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อการจำลองในเครื่องปฏิกกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดไหลเวียน
9 แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อการจำลองในเครื่องปฏิกกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดไหลเวียน
ปี พ.ศ. 2547
10 การจำลองในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดไหลเวียนเพื่อทำปฏิกิริยาแตกตัวด้วยความร้อน
ปี พ.ศ. 2546
11 การจำลองในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดไหลเวียนเพื่อทำปฏิกิริยาแตกตัวด้วยความร้อน