ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชัยพร เขมะภาตะพันธ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ระบบตรวจนับและสรุปผลโหวตทางข้อความสั้นแบบอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2555
2 ระบบติดตามตรวจสอบตำแหน่งและเส้นทางรถยนต์ด้วยสัญญาณดาวเทียม
3 การพัฒนาระบบเสียงรอสายและเลือกไม่รับสายในโครงข่าย VoIP ตามสถาปัตยกรรม NGN
4 การประเมินคุณภาพของไอพีทีวีแบบหลายช่องทางบนโครงข่ายสารสนเทศภาครัฐ
5 การประเมินประสิทธิภาพของระบบไอพีทีวีสามมิติ
6 การคัดแยกเอกสารสำคัญออกจากเอกสารทั่วไปด้วยวิธีเอสวีเอ็ม
7 ต้นแบบระบบกำหนดการใช้งานอย่างยุติธรรมในโครงข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย
ปี พ.ศ. 2554
8 ชุดต้นแบบเครือข่ายตรวจวัดความเร็วลมแบบไร้สาย
9 การพัฒนาการให้บริการสำหรับการใช้งาน VoIP
ปี พ.ศ. 2553
10 กรอบการทำงานสำหรับการซิงโครนัสปฏิทิน ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ต
11 เทคนิคการจัดกลุ่มสัญลักษณ์แบบปรับตัวสำหรับช่องสัญญาณไร้สาย
ปี พ.ศ. 2552
12 การกรองข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของบริการส่งข้อความสั้นบนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ปี พ.ศ. 2547
13 การส่งข้อมูลแบบใช้แบนด์วิดท์กว้างมากสำหรับโครงข่ายพื้นที่ส่วนบุคคลไร้สาย
14 การส่งข้อมูลแบบใช้แบนด์วิดท์กว้างมาก สำหรับโครงข่ายพื้นที่ส่วนบุคคลไร้สาย
ปี พ.ศ. 2540
15 การวิเคราะห์สมรรถนะการทำงานของเอทีเอ็มมัลติคาสต์สวิตช์ ภายใต้ทราฟฟิกแบบเบิรสต์
16 การวิเคราะห์สมรรถนะการทำงานของเอทีเอ็มมัลติคาสต์สวิตช์ ภายใต้ทราฟฟิกแบบเบิรสต์