ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 การผลิตน้ำมันปลาที่เพิ่มสัดส่วนกรดไขมันไม่อิ่มตัว
2 การศึกษาความแปรผันของยีนสังเคราะห์โปรตีนโครงสร้างของเชื้อไวรัสตัวแดงจุดขาว
ปี พ.ศ. 2546
3 การศึกษาความแปรผันของยีนสังเคราะห์โปรตีนโครงสร้างของเชื้อไวรัสตัวแดงจุดขาว
4 การพัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสในกุ้งกุลาดำโดยวิธี Muttiplex RT-PCR
5 การศึกษาความแปรผันของยีน สังเคราะห์โปรตีนโครงสร้างของเชื้อไวรัสตัวแดงจุดขาว
ปี พ.ศ. 2545
6 การพัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสหัวเหลือง และตัวแดงจุดขาวในกุ้งกุลาดำโดยวิธี Multiplex RT-PCR
ปี พ.ศ. 2543
7 การพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวและเสาะหาดีเอ็นเอบ่งบอกความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2542
8 การพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำ
9 การพัฒนาชุดการตรวจหาเชื้อไวรัสหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2539
10 การศึกษาลักษณะของไวรัสและการพัฒนาการตรวจสอบที่จำเพาะ ของโรคหัวเหลืองและโรคดวงขาวในกุ้งกุลาดำ