ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัชวาลย์ ซินซาคำ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 1
3 2546 3
4 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2546
3 ความคิดเห็นของชาวอำเภอเมืองพิษณุโลกที่มีต่อรายการวิทยุเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4 ความคิดเห็นของชาวอำเภอเมืองพิษณุโลกที่มีต่อรายการวิทยุเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
5 ความคิดเห็นของชาวอำเภอเมืองพิษณุโลกที่มีต่อรายการวิทยุเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ปี พ.ศ. 2545
6 ความคิดเห็นของชาวอำเภอเมืองพิษณุโลกที่มีต่อรายการวิทยุเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต