ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 แนวทางการพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
2 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพนักงานโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาวในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2548
3 หนังผีไทยกับภาพสะท้อนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2540
4 การศึกษาการตกค้างของวัตถุมีพิษกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในดิน และน้ำ บริเวณสวนผักและสวนผลไม้ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2539
5 การศึกษาการตกค้างของวัตถุมีพิษกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในดินและน้ำ บริเวณสวนผักและสวนผลไม้ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี