ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัชพล ชังชู
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาเทคนิคใหม่เพื่อการลดต้นทุนในการประเมินสมรรถนะเครื่องจักรกลความละเอียดสูง
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการยกระดับความสามารถผู้ประกอบการจาก ODM สู่ OEM
ปี พ.ศ. 2554
3 The Effects of Thermally Sprayed Coating Thickness on Substrate Deformation : Experimental Investigation and Finite Element Analysis
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพื่อแนะนำเงื่อนไขการกัดแม่พิมพ์ที่เหมาะสมที่สุด
ปี พ.ศ. 2551
5 การพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพื่อแนะนำเงื่อนไขการกัดแม่พิมพ์ที่เหมาะสม
6 การศึกษาการถ่ายโอนความร้อน ของแม่พิมพ์อิพอคซี่เรซิ่นเติมอะลูมิเนียม
ปี พ.ศ. 2550
7 กระบวนคัดเลือกเครื่องกัดซีเอ็นซี, เครื่องกลึงซีเอ็นซี, เครื่องเจียรนัยซีเอ็นซีใช้แล้วสำหรับการฟื้นฟูสภาพ
8 การประยุกต์ใช้แม่พิมพ์อีพอร์กซี่เรซิ่นเติมอลูมิเนี่ยมสำหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางด้วยเครื่องอัดพิมพ์ยาง
9 โครงการวิจัยกระบวนการคัดเลือกเครื่องกัดซีเอ็นซี เครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องเจียระไนซีเอ็นซี ใช้แล้วสำหรับการฟื้นฟูสภาพ
10 การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบอุปกรณ์ตรวจตาทางไกล
11 กระบวนคัดเลือกเครื่องกัดซีเอ็นซี เครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องเจียรนัยซีเอ็นซี ใช้สำหรับการฟื้นฟูสภาพ
12 การพัฒนาระบบหล่อเย็นของแม่พิมพ์อีพอร์กซี่เรซินผสมอลูมิเนียม
13 การประยุกต์ใช้แม่พิมพ์อีพรอร์กซี่เรซิ่นเติมอลูมิเนี่ยมสำหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางด้วยเครื่องอัดพิมพ์ยาง
ปี พ.ศ. 2549
14 การพัฒนากระบวนการผลิตแม่พิมพ์อีพอร์กซี่เรซิ่นผสมอะลูมินั่มสำหรับผลิตภัณฑ์ยาว
15 การวิเคราะห์ความเค้นตกค้างในกระบวนการขึ้นรูปแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
16 การออกแบบระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ
ปี พ.ศ. 2546
17 การวิเคราะห์ความเค้นตกค้างในกระบวนการขึ้นรูปแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
18 การวิเคราะห์ความเค้นตกค้าง ในกระบวนการขึ้นรูปแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ปี พ.ศ. 2539
19 การศึกษาโมดการขับขี่ในกรุงเทพมหานครและมลพิษจากรถยนต์
20 การศึกษาโมดการขับขี่ในกรุงเทพมหานครและมลพิษจากรถยนต์
21 การศึกษาโมดการขับขี่ในกรุงเทพมหานครและมลพิษจากรถยนต์