ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชาญวุฒิ สุวิทยพันธุ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 1
2 2547 1
3 2545 4
4 2544 3
5 2541 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 การศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสิน สาขาวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ปี พ.ศ. 2547
2 การศึกษาการทนไฟของหน้าตัดเหล็กเคลือบด้วยวัสดุผสมเพอร์ไลท์ภายหลังการรับน้ำหนักบรรทุก
ปี พ.ศ. 2545
3 การศึกษาพฤติกรรมของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่รับแรงกระทำด้านข้างแบบเป็นวัฏจักรด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
4 การทนไฟขององค์อาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่มีการป้องกันและมีค่าองค์ประกอบหน้าตัดสูง
5 การศึกษาคุณสมบัติของสัดส่วนผสมของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟ ที่มีเพอร์ไลท์เป็นส่วนผสมสำหรับองค์อาคารเหล็กโครงสร้ารูปพรรณ
6 พฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็กภายหลังถูกไฟไหม้
ปี พ.ศ. 2544
7 การศึกษาวิธีเพิ่มความสามารถทนไฟให้แก่แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงดึงภายหลังชนิดยึดเหนี่ยว
8 การตรวจสอบเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เทคนิคการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี
9 พฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็กหลังถูกไฟไหม้
ปี พ.ศ. 2541
10 การศึกษาพฤติกรรมของวัสดุที่เหมาะสมเพื่อใช้ทดแทนไม้คอนแขวนเคเบิลโทรศัพท์
11 ผลของการจัดเหล็กเสริมรับแรงเฉือนแบบต่าง ๆ ต่อพฤติกรรมการรับแรงด้านข้างแบบเป็นวัฏจักรของกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก