ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัชชัย โกมารทัต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชัชชัย โกมารทัต,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 14
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
3 ภัทรพล ทองนำ 2
4 ณรงค์ ศรีสกุลแพทย์ 2
5 อนันต์ อัตชู 2
6 นฤป จักรปิง 2
7 อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ 2
8 ศิริพร สันติวัฒนา 1
9 จักรพงษ์ งามหมู่ 1
10 ดวงทิพย์ สวัสดีจันทร์ 1
11 มนตรี เครือวัลย์ 1
12 พจนารถ นพไธสง 1
13 ไพศาล ศุภปฐม 1
14 เฉลิมพล รัตนจรัลโรจน์ 1
15 ชิดชนก อยู่ศรี 1
16 กฤตยา ศุภมิตร 1
17 สุดาพัทธ์ เลิศพรกุลรัตน์ 1
18 นิพนธ์ กิติกุล 1
19 จตุพันธ์ ปัญจมนัส 1
20 นิพิฐพนธ์ มาลาหอม 1
21 อดุลย์ หมื่นสมาน 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
23 อรรถพล มณีแสง 1
24 วีระ วงศ์ชัยสิน 1
25 บุษบา แสงวรรณธีระ 1
26 อดิสร ชูทอง 1
27 สัมพันธ์ พงษ์ทอง 1
28 สรายุธ สมบูรณ์ 1
29 สุเทพ ชูสิมา 1
30 ไพฑูรย์ มหิพันธุ์ 1
31 อัจนา ศรีดาวเรือง 1
32 เยี่ยมศรี สีแดง 1
33 นพพร เพ็ชร์พูล 1
34 พันธุปรี ดาบเงิน 1
35 สุภาพ พลอยแหวน 1
36 มนเฉลา กรศรีสวัสดิ์ 1
37 อมรเทพ ทัศนสุวรรณ 1
38 นารีทัต โกมารทัต 1
39 วิชิต คนึงสุขเกษม 1
40 นริศรา หาหอม 1
41 อัญชลี กิจจานุวัฒน์ 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
43 ณัฐพัชร ศรีสัมฤทธิ์ 1
44 แสงเพชร คูหาเรืองรอง 1
45 นพคุณ นวมพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 4
4 2556 6
5 2554 5
6 2553 4
7 2552 4
8 2549 2
9 2546 1
10 2540 2
11 2539 5
12 2537 3
13 2528 4
14 2527 1
15 2526 1
16 2519 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการทำประตูฟุตบอลของทีมที่ประสบความสำเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ปี พ.ศ. 2558
2 ผลของการคัดเลือกผู้เล่นโดยใช้คะแนนความฉลาดทางการเล่นที่มีต่อการพัฒนาทักษะกีฬาแบดมินตันขั้นพื้นฐานในเด็กหญิงอายุ 12 ปี
ปี พ.ศ. 2557
3 ผลของการคัดเลือกผู้เล่นโดยใช้คะแนนความฉลาดในการเล่นที่มีต่อการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลในนักเรียนชายอายุ 12 ปี
4 สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขการแข่งขันมวยไทยหญิง
5 ผลของการคัดเลือกผู้เล่นโดยใช้คะแนนความฉลาดทางการเล่นที่มีต่อการพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอลขั้นพื้นฐานในเด็กชาย อายุ 12 ปี
6 ความต้องการจำเป็นด้านสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาเซปักตะกร้อ
ปี พ.ศ. 2556
7 การวิเคราะห์รูปแบบการรุกทำทรัยของทีมนิวซีแลนด์กับทีมคู่แข่งขันในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเภท 7 คนชาย รายการฮ่องกงเซเว่นส์ ปี ค.ศ.2011
8 การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การตบในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของทีมที่ประสบความสำเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2012
9 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับความสำเร็จในการแข่งขัน ของนักกีฬาเทควันโดหญิงในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
10 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับความสำเร็จในการเเข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชาย กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปี 2556
11 สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไข การแข่งขันมวยไทยเด็ก
12 การวิเคราะห์แบบแผนการเสิร์ฟของกีฬาเซปักตะกร้อในการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 26
ปี พ.ศ. 2554
13 ผลของการคัดเลือกผู้เล่นโดยใช้คะแนนความฉลาดทางการเล่น ที่มีต่อการพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐานในเด็กชาย อายุ 12 ปี
14 การเปรียบเทียบผลของการฝึกเทนนิสระหว่างโปรแกรมที่เริ่มด้วยการตีลูกหลังมือตามด้วยลูกหน้ามือ กับโปรแกรมที่เริ่มด้วยการตีลูกหน้ามือตามด้วยลูกหลังมือ ที่มีต่อความสามารถในการตีเทนนิสของผู้เริ่มฝึกกีฬาเทนนิส
15 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับความสำเร็จในการแข่งขันของนักกีฬาแบดมินตัน
16 การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกลไกและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา
17 การวิเคราะห์รูปแบบการทำประตูของทีมชาติสเปนและทีมคู่แข่งขันในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010
ปี พ.ศ. 2553
18 การพัฒนารูปแบบโรปสคิปปิ้งแอโรบิกเพื่อสุขสมรรถนะสำหรับวัยรุ่นหญิงตอนต้น
19 การศึกษาวิเคราะห์แบบแผนการรุกหน้าตาข่ายในการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 24
20 การศึกษาวิเคราะห์แบบแผนการรุกหน้าตาข่ายในการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 24
21 การพัฒนารูปแบบโรปสคิปปิ้งแอโรบิกเพื่อสุขสมรรถนะสำหรับวันรุ่นหญิงตอนต้น:
ปี พ.ศ. 2552
22 ผลของโปรแกรมการฝึกความคล่องแคล่วว่องไว แบบผสมผสานการเล่นพื้นเมืองไทย ที่มีต่อการพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตบอลอายุระหว่าง 10 – 12 ปี
23 การศึกษาเปรียบเทียบแบบแผนการทำประตูบาสเกตบอลของทีมชาติสหรัฐอเมริกากับทีมคู่แข่งขันในการแข่งขันบาสเกตบอลโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 29
24 ผลของโปรแกรมการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวแบบผสมผสานการเล่นพื้นเมืองไทย ที่มีต่อการพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตบอลอายุระหว่าง 10-12 ปี
25 การศึกษาเปรียบเทียบแบบแผนการทำประตูบาสเกตบอล ของทีมชาติสหรัฐอเมริกา กับทีมคู่แข่งขันในการแข่งขันบาสเกตบอลโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 29
ปี พ.ศ. 2549
26 ปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 - 4 ของครูผู้สอนพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
27 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบแบบแผนการทำประตูฟุตบอลของทีมชาติไทย ทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติบราซิล
ปี พ.ศ. 2546
28 การพัฒนาเกมการเล่นเตยของเด็กไทยไปสู่การเป็นกีฬา
ปี พ.ศ. 2540
29 สภาพและปัญหาการดำเนินงานของสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่น แห่งประเทศไทย
30 สภาพและปัญหาการดำเนินงานของสมาคมซอฟท์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
31 สภาพและปัญหาในการดำเนินงานของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย สาขาภูมิภาค
32 การศึกษาสภาพและปัญหาในการดำเนินงานของสมาคมกีฬาจังหวัด
33 การพัฒนาแบบทดสอบทักษะกีฬากระบี่ขั้นพื้นฐานแบบอิงเกณฑ์โดยเน้นกระบวนการสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
34 การประเมินโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
35 การศึกษาพฤติกรรมการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของอาจารย์ ในวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2537
36 การพัฒนาเกมการเล่นกระต่ายขาเดียวของเด็กไทย
37 การศึกษาภูมิหลังทางสังคมของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
38 การศึกษาภูมิหลังของนักกีฬาประเภทที่ใช้แร็กเก็ต ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2528
39 ขวัญในการปฏิบัติงานของครูพลศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
40 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และครูพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุ และวิธีการป้องกันการกระทำผิดทางวินัยของครูพลศึกษา
41 ความต้องการบริการด้านการออกกำลังกาย ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
42 สาเหตุของปัญหาและแนวทางการป้องกันการก่อนการทะเลาะวิวาท ของนักเรียนในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2527
43 ความคิดเห็นของนักการศึกษา ครูพลศึกษาและบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับคุณธรรมที่เกิดจากการกีฬา
ปี พ.ศ. 2526
44 ลักษณะและรูปแบบของการเล่นกระบี่ร่วมสมัย
ปี พ.ศ. 2519
45 ปัญหาของครูพลานามัยเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรหมวดวิชาพลานามัย ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปี พ.ศ. 2518 ของโรงเรียนรัฐบาล ในเขตการศึกษา 8