ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การปรับปรุงโอแอสเอสอาร์โพรโทคอล
2 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบค้นหาเส้นทางบนเครือข่ายแอดฮอก
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลบนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (ระยะที่สอง)
ปี พ.ศ. 2552
4 ฟาร์มสร้างภาพบนระบบร็อคคลัสเตอร์ด้วยเบลนเดอร์
ปี พ.ศ. 2550
5 การปรับปรุงประสิทธิภาพโพรโทคอลการจัดเส้นทางแบบโซนด้วยการลดปริมาณแพ็คเก็ตร้องขอเส้นทาง
6 โพรโทคอลการค้นหาเส้นทางในเครือข่ายเฉพาะกิจเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดการเชื่อมต่อของเส้นทางบนพื้นฐานของโพรโทคอล DSR
ปี พ.ศ. 2538
7 การพัฒนาแนวทางเพื่อขยายสมรรถนะของโปรแกรมฟิงเกอร์ในระบบยูนิกซ์
ปี พ.ศ. 2537
8 การพัฒนาแนวทางเพื่อขยายสมรรถนะของโปรแกรมฟิงเกอร์ในระบบยูนิกซ์