ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวลิต กฤษเพชรรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจประจำทางห้องปฏิบัติการ กับการตรวจด้วยเทคนิค พีซีอาร์ ในการวินิจฉัยวัณโรคนอกปอด
ปี พ.ศ. 2542
2 การศึกษาการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดในเลือดครบ โดย วิธีนับจำนวนเกล็ดเลือดเดี่ยว
ปี พ.ศ. 2541
3 การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจประจำทางห้องปฏิบัติการ กับการตรวจด้วยเทคนิค พีซีอาร์ ในการวินิจฉัยวัณโรคนอกปอด
ปี พ.ศ. 2540
4 การหาอุบัติการณ์เกิดชนิดย่อยของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2536
5 การหาอุบัติการเกิดชนิดย่อยของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิด Acute Lymphoplastic Leukemia ในเด็กในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2535
6 คำแฟคเตอร์ VIII แอคติวิตี้ ในคนปกติ
ปี พ.ศ. 2534
7 การหาอุบัติการณ์เกิดชนิดย่อยของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2532
8 การหาอุบัติการเกิดชนิดย่อยของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิด Acute Lymphoplastic Leukemia ในเด็กในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2531
9 การหาอุบัติการเกิดชนิดย่อยของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน ชนิด acute lymphoblastic leukemia ในเด็ก ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2529
10 ค่าแฟคเตอร์ VIII แอคติวิตี้ในคนปกติ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 คำแฟคเตอร์ VIII แอคติวิตี้ ในคนปกติ
12 การศึกษาการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดในเลือดครบ โดย วิธีนับจำนวนเกล็ดเลือดเดี่ยว