ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชลาพันธ์ อุปกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชลาพันธุ์ อุปกิจ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 4
3 2554 1
4 2545 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นบ้านด้วยองค์ความรู้จิตรกรรมฝาผนังช่างลำปางของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
3 ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาผู้ที่พักอาศัยตามแนวถนนประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง
4 ปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบอาชีพนักออกแบบกราฟิกในจังหวัดลำปาง
5 ออกแบบหนังสือนิทานเรื่อง พระเจ้าไม้แก่นจันทร์สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล 1 - 3 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตัน นาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2554
6 ความพึงพอใจในการออกแบบจัดหน้า 1 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2545
7 บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวัน จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวคิดประชาสังคม
8 บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวัน จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวคิดประชาสังคม
9 บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวัน จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวคิดประชาสังคม