ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชลธิชา จินาพร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 4
5 2552 1
6 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวนิเวศน์และการท่องเที่ยวหัวข้ออุทยานแห่งชาติในประเทศไทย สำหรับนักศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ปี พ.ศ. 2555
2 ความหลากหลายของพรรณไม้และชนิดพรรณไม้เด่นในเขตสวนรุกขชาติภูแปก อ.ภูเรือ จ. เลย
ปี พ.ศ. 2554
3 ความหลากชนิดของราน้ำภายในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน (ห้วยกระทิง) อ. เมือง จ. เลย
4 ความหลากหลายของพรรณไม้และชนิดพรรณไม้เด่นในวนอุทยานภูผาล้อม อ. นาด้วง จ. เลย
ปี พ.ศ. 2553
5 การทดสอบความไวต่อสารสกัดหยาบจากรากน้ำน้อย (Polyalthia suberosa(Roxb.) Thwaites) ของเชื้อ Candida albicans ด้วยวิธีดีสดิฟฟิวชั่น
6 การทดสอบความไวต่อสารสกัดหยาบจากรากน้ำน้อย (Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites) ของเชื้อ Candida albicans ด้วยวิธีดีสดีฟฟิวชั่น
7 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มและน้ำแข็งที่ผลิตในจังหวัดเลยโดยการตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียและ E.coli
8 การทดสอบความไวต่อสารสกัดหยาบจากรากน้ำน้อย (Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites) ของเชื้อ Candida albicans ด้วยวิธีดีสดีฟฟิวชั่น
ปี พ.ศ. 2552
9 การทดสอบความไวต่อสารสกัดหยาบจากรากน้ำน้อย (Polyalthia suberosa(Roxb.) Thwaites) ของเชื้อ Candida albicans ด้วยวิธีดีสดิฟฟิวชั่น