ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชรินทร์ เตชะพันธุ์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ชรินทร์ เตชะพันธ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไพโรจน์ วิริยจารี 11
2 เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ 9
3 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ 6
4 ประเสริฐ หาญเมืองใจ 4
5 สุวรรณา เวชอภิกุล 3
6 เจน จันทรสุภาเสน 3
7 จริญญา เสนาป่า 3
8 ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ 3
9 จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ 3
10 สยาม แก้ววิชิต 3
11 ชิษณุพงค์ บรรจง 2
12 วัฒนากร แก้วภัคดี 2
13 ศักดา พรึงลำภู 2
14 เกื้อกูล จันทร์รัตน์ 2
15 รัตติกร เตชะพันธุ์ 2
16 พีรเดช พูลสุข 2
17 ขนิษฐา อุ้มอารีย์ 2
18 เกษร จันทร์ศิริ 2
19 โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ 2
20 ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ 2
21 อำพิน กันธิยะ 2
22 สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 1
23 สุภาพร พุทธโศภิษฐ์ 1
24 ก้องภู นิมานันท์ 1
25 นพพล เล็กสวัสดิ์ 1
26 วรัทยา จันทร์กระจ่าง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 3
5 2552 2
6 2551 7
7 2550 3
8 2549 2
9 2547 1
10 2546 6
11 2540 1
12 1086 2
13 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การเจรจาธุรกิจเพื่อให้เกิดการลงทุนในสายการผลิตน้ำตาลลำไย การกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืน และการศึกษาวิจัยต่อยอดการใช้ประโยชน์สายการผลิตน้ำตาลลำไยกับผลไม้ชนิดอื่น ภายใต้โครงการโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน้ำตาลลำไย
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาการผลิตแป้งลูกตาลหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์และการประยุกต์ใช้เป็นแป้งเค้กสำเร็จรูป ระยะที่ 3
3 การพัฒนาการผลิตแป้งลูกตาลหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์ และการประยุกต์ใช้เป็นแป้งเค้กสำเร็จรูป ระยะที่ 3
ปี พ.ศ. 2554
4 การผลิตชีวสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ด้วยเชื้อ Lactobacillus confusus CMU 198 โดยใช้วัตถุดิบทดแทน : จลนพลศาสตร์และผลผลิตของสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์
5 การทวนสอบเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลลำไยและคุณสมบัติเชิงคุณภาพ สุขภาพ และศักยภาพเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาสารช่วยเอนกประสงค์ชนิดใหม่ สำหรับการผลิตยาเม็ดจากแป้งมันสำปะหลังโดยเทคนิคพ่นแห้ง
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีสารอาหารสูงจากข้าว โดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
8 การผลิตกลูโคสความบริสุทธิ์สูงจากข้าวเพื่อใช้ในทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2552
9 การพัฒนาระบบสารละลายธรรมชาติ ในการผลิตข้าวนึ่งอบแห้ง โดยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ : แนวทางประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
10 การเสริมคุณค่าทางโภชนาการของข้าวนึ่งอบแห้ง และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2551
11 การพัฒนาสารช่วยเอนกประสงค์ชนิดใหม่ สำหรับการผลิตยาเม็ดจากแป้งมันสำปะหลังโดยเทคนิคพ่นแห้ง
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีสารอาหารสูงจากข้าว โดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
13 การพัฒนาระบบสารละลายธรรมชาติ ในการผลิตข้าวนึ่งอบแห้งโดยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ : แนวทางประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
14 การพัฒนาสารช่วยเอนกประสงค์ชนิดใหม่สำหรับการผลิตยาเม็ดจากแป้งมันสำปะหลังโดยเทคนิคพ่นแห้ง
15 การผลิตไซโคลเดกซ์ตรินจากแป้งชนิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้สำหรับการกักเก็บกลิ่น
16 การพัฒนาการผลิตแป้งลูกตาลหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี
17 การผลิตไซโคลเดกซ์ตรินจากแป้งชนิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้สำหรับเก็บกลิ่น [ระยะที่ 1]
ปี พ.ศ. 2550
18 การผลิตกลูโคสความบริสุทธิ์สูงจากข้าวเพื่อใช้ในทางการแพทย์
19 การเสริมคุณค่าทางโภชนาการของข้าวนึ่งอบแห้ง และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ระยะที่ 2
20 การผลิตกลูโคสความบริสุทธิ์สูงจากข้าวเพื่อใช้ในทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2549
21 การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเร็ว สำหรับบ่งชี้ความปลอดภัยในอาหาร
22 การผลิตเบียร์จากข้าวหอมมะลิ
ปี พ.ศ. 2547
23 การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเร็ว สำหรับบ่งชี้ความปลอดภัยในอาหาร
ปี พ.ศ. 2546
24 การผลิตเบียร์จากข้าวหอมมะลิ
25 การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและคุณภาพไวน์ผลไม้ในสหกรณ์ไวน์ชุมชน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน
26 การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและคุณภาพไวน์ผลไม้ในสหกรณ์ไวน์ชุมชน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน
27 การออกแบบและสร้างโรงงานต้นแบบไวน์ขนาดเล็กในการผลิตไวน์ผลไม้ขนาด 5,000 ลิตร ต่อเดือน เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกร
28 การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและคุณภาพไวน์ผลไม้ไทยในสหกรณ์ไวน์ชุมชนเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน
29 การผลิตเบียร์จากข้าวหอมมะลิ
ปี พ.ศ. 2540
30 การผลิตมอลท์สำหรับวิสกี้ จากบาร์เลย์ที่ปลูกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 เทคโนโลยีลำไยสกัด (น้ำตาลลำไย)
32 สารสกัดลำไยเข้มข้น (P80 Natural Essence)
33 การผลิตชีวสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ด้วยเชื้อ Lactobacillus confusus CMU 198 โดยใช้วัตถุดิบทดแทน : จลนพลศาสตร์และผลผลิตของสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์