ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Charat Oumsumrit 1
2 ศิริเดช สุชีวะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 2
2 2542 1
3 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของกองทัพบกเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ
2 การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของกองทัพบกเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ
ปี พ.ศ. 2542
3 ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมของกำลังพลของกองทัพบกที่ผ่านและไม่ผ่านการอบรมพัฒนาจิตใจ ณ วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ปี พ.ศ. 2541
4 ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมของกำลังพลกองทัพบกที่ผ่านและไม่ผ่านการอบรม พัฒนาจิตใจ ณ วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี