ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชยุต นันทดุสิต
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชยุต นันทดุสิต
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 8
2 กิตตินันท์ มลิวรรณ 7
3 นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ 6
4 ธเนศ รัตนวิไล 4
5 ราม แย้มแสงสังข์ 4
6 กำพล ประทีปชัยกูร 4
7 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4
8 มักตาร์ แวหะยี 3
9 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 3
10 อธิการ อัมพรพงศ์ 3
11 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 3
12 วันวิสาข์ กาญจนาภรณ์ 3
13 ภาสกร เวสสะโกศล 2
14 งบประมาณแผ่นดิน 2
15 ภราดร ภักดีวานิช 2
16 ฐิติมา รุจิราลัย 1
17 วิริยะ ทองเรือง 1
18 เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี 1
19 สมชาย แซ่อึ้ง 1
20 เอกวิภู การลกรณ์สุรปราณี 1
21 สุธน แซ่ว่อง 1
22 ทศพร กมลภิวงศ์ 1
23 สมเกียรติ นาคกุล 1
24 สมาน เสนงาม 1
25 นิยม พรหมรัตน์ 1
26 ประยูร ด้วงศิริ 1
27 สินชัย กมลภิวงศ์ 1
28 ธัชชัย เอ้งฉ้วน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 5
2 2561 2
3 2560 1
4 2559 1
5 2558 2
6 2557 2
7 2556 2
8 2555 1
9 2554 1
10 2553 1
11 2552 2
12 2551 2
13 2549 2
14 2548 2
15 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การศึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของชุดแลกเปลี่ยนความร้อนในเตาเผา
2 การพัฒนาเครื่องอบแห้งระบบเจ็ทไหลปะทะร่วมกับคลื่นไมโครเวฟ
3 การศึกษาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงผสมระหว่างแกลบอัดเม็ดกับขี้เลื่อยอัดเม็ดในเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดแบบฟองอากาศ (ชื่อเดิม เตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดเชื้อเพลิงผสมของหญ้าเนเปียร์กับทะลายปาล์มเปล่าและชีวมวลต่างๆ)
4 การพัฒนาหัวฉีดสร้างฟองขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงสำหรับการล้างทำความสะอาดผงถ่าน การเติมอากาศในน้ำ และการทำบริสุทธิ์แก๊สชีวภาพ
5 การศึกษาและพัฒนาระบบผลิตยางผงจากน้ำยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2561
6 Development of Tray Freezer for Kapo Processing at Leeya Halal Foods Ltd.Partnership
7 การพัฒนาเครื่องอบสกรูลำเลียงระบบคลื่นไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนสำหรับให้ความร้อนผลปาล์ม
ปี พ.ศ. 2560
8 การพัฒนาเทคโนโลยีเจ็ทไหลปะทะสำหรับใช้ในกระบวนการอบและให้ความร้อนในอุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2559
9 การศึกษาลักษณะการไหลและการถ่ายเทความร้อนของเจ็ทอากาศร้อนที่สร้างจากห้องเผาไหม้แบบพัลส์
ปี พ.ศ. 2558
10 ผลกระทบของลำดับการให้พลังงานความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟและลมร้อนต่อการแห้งของไม้ยางพารา
11 การพัฒนาเทคโนโลยีเจ็ทไหลปะทะสำหรับใช้ในกระบวนการอบและให้ความร้อนในอุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2557
12 การศึกษาแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลผสมสำหรับใช้ในเตาเผาและเตาผลิตก๊าซชีวมวล
13 เตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดเชื้อเพลิงผสมของหญ้าเนเปียร์กับทะลายปาล์มเปล่าและชีวมวลต่างๆ
ปี พ.ศ. 2556
14 การศึกษาลักษณะการไหลและการถ่ายเทความร้อนของเจ็ทอากาศร้อนที่สร้างจากห้องเผาไหม้แบบพัลส์
15 ผลกระทบของลำดับการให้พลังงานความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟและลมร้อนต่อการแห้งของไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2555
16 การใช้เจ็ตหมุนควงในการเพิ่มอัตราการถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิว
ปี พ.ศ. 2554
17 การเพิ่มความสามารถการถ่ายเทความร้อนและการผสมของลำเจ็ทโดยวีปรับแต่งปากทางออกเจ็ท
ปี พ.ศ. 2553
18 ผลของสัดส่วนการผสมก๊าซและการปรับแต่งการไหลของเปลวไฟที่มีต่อคุณภาพรอยตัดที่ถูกเปลวไฟเจ็ทพุ่งชนโดยตรง
ปี พ.ศ. 2552
19 การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนของกลุ่มเจ็ทพุ่งชนโดยลดอิทธิพลจากกระแสไหลตัดด้วยวิธีปรับปรุงแบบปากทางออกเจ็ท
20 การอบแห้งยางสำหรับผลิตยางแท่งด้วยคลื่ไมโครเวฟ และลมร้อน
ปี พ.ศ. 2551
21 การพัฒนาเซนเซอร์วัดอุณหภูมิโดยใช้สารเทอร์โมกราฟิกฟอร์แบบเคลือบผิว
22 การลดความชื้นยางแผ่นโดยใช้เจ็ทอากาศร้อนพุ่งชน
ปี พ.ศ. 2549
23 การอบแห้งยางพาราด้วยการพุ่งชนของอากาศ
24 การทดสอบน้ำมันปาล์มแบบต่างๆ ผสมกับน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับการเกษตรและไบโอดีเซลผสมกับน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่สำหรับยานพาหนะ
ปี พ.ศ. 2548
25 เทคนิคการวัดอุณหภูมิโดยใช้สาร Thermographic Phosphor
26 การอบแห้งยางพาราด้วยการพุ่งชนของอากาศ