ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชมพูนุท นุตาคม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 1
2 2546 2
3 2543 1
4 2542 1
5 2536 2
6 2535 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 สถานภาพ บทบาท และแนวโน้มการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในยุคสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2546
2 สถานภาพ บทบาท และแนวโน้มการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในยุคสารสนเทศ
3 สถานภาพ บทบาท และแนวโน้มการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในยุคสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2543
4 ความคาดหวังของนักศึกษาต่อการศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ในสถาบันราชภัฎสวนดุสิต
ปี พ.ศ. 2542
5 ความคาดหวังของนักศึกษาต่อการศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ในสถาบันราชภัฎสวนดุสิต
ปี พ.ศ. 2536
6 การประชาสัมพันธ์ของกรมการฝึกหัดครู
7 การประชาสัมพันธ์ของกรมการฝึกหัดครู
ปี พ.ศ. 2535
8 การประชาสัมพันธ์ของกรมการฝึกหัดครู