ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนินันท์ พรสุริยา
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การผลิตพริกปลอดภัยโดยชีวภัณฑ์จุลินทรีย์สำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2557
2 การคัดเลือกและจัดจำแนกเชื้อราเอนโดไฟท์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา Pyricularia grisea (Cooke) Sacc. จากข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง
3 การทำสูตรสำเร็จของเชื้อ Streptomyces mycarofaciens และ S.philanthi สำหรับควบคุมโรคพริกโดยชีววิธี
4 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2556
5 อายุการเก็บรักษาและประสิทธิภาพสูตรสำเร็จของ Streptomyces philanthi RL-1-1-78 ในการควบคุมโรครากและโคนเน่าของพริก
ปี พ.ศ. 2547
6 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแยกโพรโตพลาสต์ และการรวมโพรโตพลาสต์ในเห็ดกินได้บางชนิดของสกุล Pleurotus
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 การทำสูตรสำเร็จของเชื้อ Streptomyces mycarofaciens และ S.philanthi สำหรับควบคุมโรคพริกโดยชีววิธี