ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนิดา หันสวาสดิ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ การสกัดแยกสารเสริมระบบภูมิคุ้มกันและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอาหารเสริมสุขภาพจากพืช สาหร่าย
2 ความหลากหลายทางชีวภาพ การสกัดแยกสารเสริมระบบภูมิคุ้มกัน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร และอาหารเสริมสุขภาพจากพืช สาหร่ายไลเคนและเห็ด
3 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรแบบพอเพียงและพึ่งตนเอง เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสมุนไพรในป่าอนุรักษ์แบบสมดุล
ปี พ.ศ. 2553
4 โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ การสกัดแยกสารเสริมระบบภูมิคุ้มกันและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเสริมสุขภาพจากพืช สาหร่าย
5 โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ การสกัดแยกสารเสริมระบบภูมิคุ้มกันและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอาหารเสริมสุขภาพจากพืช สาหร่าย
6 โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ การสกัดแยกสารเสริมระบบภูมิคุ้มกันและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอาหารเสริมสุขภาพจากพืช สาหร่าย
ปี พ.ศ. 2552
7 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่ดีและเหมาะสมเพื่อการส่งออก
8 โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ การสกัดแยกสารเสริมระบบภูมิคุ้มกันและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอาหารเสริมสุขภาพจากพืช สาหร่าย
ปี พ.ศ. 2551
9 โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ การสกัดแยกสารเสริมระบบภูมิคุ้มกันและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอาหารเสริมสุขภาพจากพืช สาหร่าย ไลเคน และเห็ด
10 การวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยตากเชิงพาณิชย์ใน จังหวัดพิษณุโลก
11 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของกล้วยไม้เอื้องคำกิ่ว ที่รวบรวมจากเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2550
12 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่สามารถลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน
13 การผลิตขนมขบเคี้ยวเยื่อใยสูงจากปลายข้าว
ปี พ.ศ. 2549
14 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและระบบการจัดการการผลิตเครื่องดื่มผลไม้ ชาผลไม้และเครื่องดื่มสมุนไพร
15 การผลิตขนมขบเคี้ยวเยื่อใยสูงจากปลายข้าว
ปี พ.ศ. 2548
16 การผลิตและระบบการจัดการการผลิตเครื่องดื่มผลไม้ ชาผลไม้และเครื่องดื่มสมุนไพร
17 การผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปจากปลายข้าวเสริมสมุนไพร
18 การผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปจากปลายข้าวเสริมสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2547
19 การสกัดแยกสารออกฤทธิ์ต้านเบาหวานจากพืชสมุนไพรไทย
20 การผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปจากปลายข้าวเสริมสมุนไพรต้านอนุมูลอิสระ
ปี พ.ศ. 2546
21 การสกัดแยกสารยับยั้งเอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดรตจากสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2545
22 การผลิตบะหมี่ทอดกรอบสำเร็จรูปผสมธัญพืช
ปี พ.ศ. 2540
23 การศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์และการใช้ประโยชน์ของแป้งข้าว และแป้งข้าวแปรรูป