ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนัญ ศรีชีวิน
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้ ม.นเรศวร 3
2 เอมอร วันเอก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2551 1
6 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การแก้ปัญหาศักย์บ่อคู่ในทางควอนตัมโดยใช้วิธีดีเอสเอ็ม
ปี พ.ศ. 2554
2 คำตอบสถานะพื้นของปัญหาบ่อศักย์คู่สมมาตรโดยวิธีมอนติคาร์โลแบบแปรผัน
ปี พ.ศ. 2553
3 การแก้ปัญหาศักย์บ่อคู่ในทางควอนตัมโดยใช้วิธีดีเอสเอ็ม
ปี พ.ศ. 2552
4 การคำนวณค่าไอเก้นพลังงานสถานะพื้นในปัญหาบ่อศักย์เดี่ยวอสมมาตรแบบควอติกโดยวิธีเอทีเอ็มเอ็ม
5 คำตอบสถานะพื้นของปัญหาบ่อศักย์คู่สมมาตรโดยวิธีมอนติคาร์โลแบบแปรผัน
ปี พ.ศ. 2551
6 การประยุกต์ใช้วิธีการยิงคำตอบเชิงตัวเลขบนครึ่งโดเมน กับปัญหาบ่อศักย์คู่สมมาตรกำลังสี่ใน 1 มิติ
ปี พ.ศ. 2550
7 การคำนวณค่าไอเก้นพลังงานสถานะพื้นในปัญหาบ่อศักย์เดี่ยวอสมมาตรแบบควอติกโดยวิธีเอทีเอ็มเอ็ม