ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนะ พรหมทอง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุชิน ปานทอง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 วิจัยและพัฒนาการเพาะเห็ดสมุนไพร เพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ด
ปี พ.ศ. 2552
2 การเก็บรวบรวมเชื้อพันธุ์เห็ดในประเทศไทย
3 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากเห็ดสมุนไพรสำหรับการบำรุงผิว
4 การบริหารและจัดการสถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคเหนือ : การพัฒนาเกษตรที่สูง
ปี พ.ศ. 2551
5 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อทดแทนการใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในอุตสาหกรรมการส่งออกลำไยและลิ้นจี่
ปี พ.ศ. 2549
6 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนนายเรืออากาศ
ปี พ.ศ. 2547
7 การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาและองค์ประกอบทางเคมี ของพืชพันธุ์ยักษ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว