ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 2
3 2552 1
4 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมบนพื้นฐานของการเจริญสติต่อการลดระดับความซึมเศร้าและป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยซึมเศร้า
2 ผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมบนพื้นฐานของการเจริญสติต่อการลดระดับความซึมเศร้าและป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคในผู้ป่วยซึมเศร้า
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมบนพื้นฐานของการเจริญสติต่อการลดระดับความซึมเศร้าและป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคในผู้ป่วยซึมเศร้า
4 ผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมบนพื้นฐานของการเจริญสติต่อการลดระดับความซึมเศร้าและป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยซึมเศร้า
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาบทบาทแม่ชีไทยในการสร้างเสริมสุขภาพด้านจิตวิญญาณในสังคมอีสาน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 การบำบัดโดยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม เพื่อเพิ่มการรับรู้อาการทางจิตในผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
7 การใช้โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกเพื่อคลายเครียดในผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร
8 โปรแกรมบำบัด การเสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
9 การเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยจิตเภท
10 การให้คำปรึกษารายบุคคลตามแนวคิดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล สำหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
11 การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาด้วยยา สำหรับผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลศรีธาตุ
12 การใช้โปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมบนพื้นฐานของการเจริญสติในผู้ป่วยซึมเศร้าที่กลับเป็นซ้ำ ณ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์