ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนกนันท์ สุขกำเนิด
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การประเมินผลการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2555
2 การปรับปรุงการออกแบบโรงงานน้ำตาลเพื่อเพิ่มปริมาณการขายไฟฟ้าสู่ระบบ
ปี พ.ศ. 2553
3 การวิจัยและให้คำปรึกษาเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในระบบการผลิตโรงไฟฟ้าน้ำพอง
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการทำความสะอาดใบพัดคอมเพรสเซอร์ของกังหันก๊าซโรงไฟฟ้าน้ำพอง
5 การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้แกลบจากโรงสีข้าว เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้งานและจำหน่าย
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการทำความสะอาดใบพัดคอมเพรสเซอร์ของเครื่องกังหันก๊าซโรงไฟฟ้าน้ำพอง
7 การศึกษาประสิทธิภาพและการสูญเสียของกระบวนการผลิตโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำดง และโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำกอ
ปี พ.ศ. 2549
8 การหาค่าพารามิเตอร์สำหรับการแปรขนาดของเตาก๊าซซิไฟเออร์ชนิดไหลลงแบบกลับทางที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2548
9 การลดการสั่นสะเทือนของรถไถเดินตาม
10 การลดการสั่นสะเทือนของรถไถเดินตาม
ปี พ.ศ. 2545
11 การลดการสั่นสะเทือนของรถไถเดินตาม
12 การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้แกลบจากโรงสีข้าว เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้งานและจำหน่าย
ปี พ.ศ. 2544
13 การลดการสั่นสะเทือนของรถไถเดินตาม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 การศึกษาอิทธิพลของจำนวน Effect ของระบบหม้ออุ่นและต้มน้ำอ้อยโรงงานน้ำตาล ในเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
15 การพัฒนาแบบจำลองสมดุลมวลและพลังงานเพื่อการวางแผนการใช้ไอน้ำในกระบวนการผลิตน้ำตาล
16 การวิเคราะห์อุณหภูมิก๊าซไอเสียที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหม้อไอน้ำโรงไฟฟ้าน้ำพอง
17 การศึกษาวิธีลดอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศที่เหมาะสม เพื่อการปรับปรุงสมรรถนะโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ
18 การพัฒนาและการศึกษาสมรรถนะของเครื่องกังหันก๊าซขนาดจิ้ว จากเทอร์โบชาร์จเจอร์
19 การปรับปรุงวิธีการคำนวณอัตราการไหลของก๊าซ เพื่อใช้การคำนวณค่าอัตราการใช้เชื้อเพลิงที่ถูกต้อง ของโรงไฟฟ้าน้ำพอง
20 การประเมินความสกปรกของหม้อไอน้ำโรงไฟฟ้าน้ำพอง
21 การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้แกลบจากโรงสีข้าว เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้งานและจำหน่าย