ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนกนันท์ สุขกำเนิด
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การประเมินผลการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2555
2 การปรับปรุงการออกแบบโรงงานน้ำตาลเพื่อเพิ่มปริมาณการขายไฟฟ้าสู่ระบบ
ปี พ.ศ. 2553
3 การวิจัยและให้คำปรึกษาเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในระบบการผลิตโรงไฟฟ้าน้ำพอง
ปี พ.ศ. 2551
4 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการทำความสะอาดใบพัดคอมเพรสเซอร์ของเครื่องกังหันก๊าซโรงไฟฟ้าน้ำพอง
5 การศึกษาประสิทธิภาพและการสูญเสียของกระบวนการผลิตโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำดง และโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำกอ
ปี พ.ศ. 2549
6 การหาค่าพารามิเตอร์สำหรับการแปรขนาดของเตาก๊าซซิไฟเออร์ชนิดไหลลงแบบกลับทางที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2548
7 การลดการสั่นสะเทือนของรถไถเดินตาม
8 การลดการสั่นสะเทือนของรถไถเดินตาม
ปี พ.ศ. 2545
9 การลดการสั่นสะเทือนของรถไถเดินตาม
10 การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้แกลบจากโรงสีข้าว เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้งานและจำหน่าย
ปี พ.ศ. 2544
11 การลดการสั่นสะเทือนของรถไถเดินตาม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 การศึกษาอิทธิพลของจำนวน Effect ของระบบหม้ออุ่นและต้มน้ำอ้อยโรงงานน้ำตาล ในเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
13 การพัฒนาแบบจำลองสมดุลมวลและพลังงานเพื่อการวางแผนการใช้ไอน้ำในกระบวนการผลิตน้ำตาล
14 การวิเคราะห์อุณหภูมิก๊าซไอเสียที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหม้อไอน้ำโรงไฟฟ้าน้ำพอง
15 การศึกษาวิธีลดอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศที่เหมาะสม เพื่อการปรับปรุงสมรรถนะโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ
16 การพัฒนาและการศึกษาสมรรถนะของเครื่องกังหันก๊าซขนาดจิ้ว จากเทอร์โบชาร์จเจอร์
17 การปรับปรุงวิธีการคำนวณอัตราการไหลของก๊าซ เพื่อใช้การคำนวณค่าอัตราการใช้เชื้อเพลิงที่ถูกต้อง ของโรงไฟฟ้าน้ำพอง
18 การประเมินความสกปรกของหม้อไอน้ำโรงไฟฟ้าน้ำพอง