ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 2
3 2553 2
4 2551 1
5 2550 1
6 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาวิจัยแบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลการรักษาทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหลอกโดยแบ่งกลุ่มการรักษาออกเป็น 3 กลุ่มขนาดกันไปร่วมกันในหลายสถาบันนาน 26 สัปดาห์ร่วมกับการขยายระยะการศึกษาอีก 26 สัปดาห์ เพื่อประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัยและความอดทนได้ต่อยาเจเอ็นเจ-2843175
2 การศึกษาวิจัยในสหสถาบัน แบบสุ่มตัวอย่าง ปกปิดทั้งสองฝ่าย ควบคุมด้วยยาออกฤทธิ์ เพื่อประเมินลักษณะความคงทนด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอะโลกลิพติน เปรียบเทียบกับยาไกลพิไซด์เมื่อใช้ร่วมกับยาเมทฟอร์มิน ในผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นโรคเบาหวานประเภทสอง
ปี พ.ศ. 2554
3 ความหนาแน่นของกระดูกและกระดูกสันหลังหักในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
4 โครงการวิจัยแบบสุ่ม ปกปิดชื่อยาทั้งสองด้าน มีการควบคุมยาหลอกและยาออกฤทธิ์ กลุ่มยาวิจัยสี่กลุ่ม กลุ่มคู่ขนาน ในระยะเวลา 26 สัปดาห์ ทำในหลายศูนย์วิจัย เพื่อประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัยและความทนต่อยาของยา JNJ-28431754 (Canagliflozin) เมื่อเทียบกับยา Sitagli
ปี พ.ศ. 2553
5 ความหนาแน่นของกระดูกและกระดูกสันหลังหักในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
6 การศึกษาวิจัยส่วนต่อขยายเป็นเวลา 78 สัปดาห์ แบบเปิดเผยข้อมูลเพื่อประเมินคาวมปลอดภัยและประสิทธิผลของยาบีไอ 1356 (5 มิลลิกรัม) โดยเป็นการรักษาที่ให้ยาเพียงอย่างเดียว หรือให้ร่วมกับยาชนิดอื่นสำหรับรักษาโรคเบาหวานในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2551
7 การศึกษาประสิทธิผลทางคลินิก การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผล และต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการคัดกรองและการป้องกันการเกิดกระดูกหักด้วยยาในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือนไทย
ปี พ.ศ. 2550
8 การศึกษาประสิทธิผลทางคลินิก การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผล และต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการคัดกรองและการป้องกันการเกิดกระดูกหักด้วยยาในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือนไทย