ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฉัตรชัย หงษ์อุเทน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 การพัฒนาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะ
ปี พ.ศ. 2546
2 การพัฒนาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะ
ปี พ.ศ. 2544
3 การพัฒนาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะ
ปี พ.ศ. 2542
4 การศึกษาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะ
5 การพัฒนารถไถเดินตามและอุปกรณ์เตรียมดิน : การสร้างเครื่องต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2541
6 การศึกษาการใช้พลังงานไฮโดรเจน
ปี พ.ศ. 2539
7 การศึกษาการใช้พลังงานไฮโดรเจน
8 การประยุกต์ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์สันดาปภายใน
ปี พ.ศ. 2538
9 การศึกษาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะ
ปี พ.ศ. 2537
10 การพัฒนารถไถเดินตามและอุปกรณ์เตรียมดิน : การสร้างเครื่องต้นแบบ