ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฉัตรชัย สังข์ผุด
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ปริมาณผลผลิตและคุณสมบัติของแป้งสาคู (Metroxylon sagu Rott) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 การจัดการวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุดคัด
3 การพัฒนากรรมวิธีการสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์โดยใช้กระบวนหมัก
ปี พ.ศ. 2557
4 การเพิ่มคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและเชื้อจุลินทรีย์ของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นโดยการการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีด้วยการประยุกต์ใช้เอนไซม์ไลเปส
ปี พ.ศ. 2556
5 การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการหมักสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เพื่อสุขภาพ
6 การจัดการวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุดคัด
7 การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการหมักสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2553
8 วัฒนธรรมอาหารและข้อมูลทางโภชนาการของทรัพยากรชีวภาพ ภายในชุมชนประมง อ่าวนครศรีธรรมราช
9 วัฒนธรรมอาหารและข้อมูลทางโภชนาการของทรัพยากรชีวภาพ ภายในชุมชนประมง อ่าวนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2552
10 วัฒนธรรมอาหารและข้อมูลทางโภชนาการของทรัพยากรชีวภาพ ภายในชุมชนประมง อ่าวนครศรีธรรมราช
11 วัฒนธรรมอาหารและข้อมูลทางโภชนาการของทรัพยากรชีวภาพ ภายในชุมชนประมง อ่าวนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2551
12 ปริมาณและคุณสมบัติของเพคตินจากเปลือกผลไม้
13 ผลผลิต องค์ประกอบและการใช้ประโยชน์ของน้ำหวานต้นจากในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
14 ผลผลิต องค์ประกอบและการใช้ประโยชน์ของน้ำหวานต้นจากในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
ปี พ.ศ. 2542
15 การย่อยสลายน้ำมันปาล์มโอเลอีนในตัวทำละลายอินทรีย์โดยใช้เอนไซม์ไลเปสตรึงรูป