ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฉัตรชัย สมศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ฉัตรแก้ว สอนศิริ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ความรับผิดทางอาญาของแพทย์ผู้ทำการปลูกถ่ายอวัยวะจากคนตาย
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาส่วนผสมและเทคนิคการผลิตโลหะที่ใช้ประกอบอัญมณี
ปี พ.ศ. 2550
3 การพัฒนาและการผลิตโลหะผสมสำเร็จรูปที่ใช้ประกอบอัญมณี
ปี พ.ศ. 2549
4 การพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบใหม่
5 การพัฒนากระบวนการสร้างฟิล์มอะลูมิเนียมออกไซด์ เพื่อยกระดับคุณภาพและความสม่ำเสมอ ของคุณภาพอะลูมิเนียมรีดขึ้นรูป
ปี พ.ศ. 2547
6 การพัฒนาและการผลิตโลหะผสมสำเร็จรูปที่ใช้ประกอบอัญมณี
ปี พ.ศ. 2546
7 การพัฒนากระบวนการสร้างฟิล์มอะลูมิเนียมออกไซด์ เพื่อยกระดับคุณภาพและความสม่ำเสมอ ของคุณภาพอะลูมิเนียมรีดขึ้นรูป
8 ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและค่าแรงดันไฟฟ้าระหว่างอะโนไดส์กับค่าสีในการทำ Electrolytic Colouring ของอะลูมิเนียมรีดขึ้นรูป AA 6063
9 การพัฒนากระบวนการสร้างฟิล์มอะลูมิเนียมออกไซด์ เพื่อยกระดับคุณภาพ และความสม่ำเสมอของคุณภาพอะลูมิเนียมรีดขึ้นรูป
ปี พ.ศ. 2544
10 ผลของอินเดียมต่อสมบัติทางกลและความต้านทานการหมอง ของเงินสเตอร์ลิงที่ผสมซิลิคอน
11 คุณสมบัติของส่วนผสมตัวเรือนทองคำ
ปี พ.ศ. 2543
12 การพัฒนาส่วนผสมและเทคนิคการผลิตโลหะที่ใช้ประกอบอัญมณี
ปี พ.ศ. 2542
13 ผลของโลหะผสมต่อคุณสมบัติการเปียกของโลหะประสานทอง 14 กะรัต
14 การพัฒนาส่วนผสมและเทคนิคการผลิตโลหะที่ใช้ประกอบอัญมณี
ปี พ.ศ. 2541
15 อิทธิพลของอุณหภูมิต่อโฟลว์ไลน์และโคลด์ชัต ในกระบวนการฉีดอะลูมิเนียมแบบไดแคสติง
ปี พ.ศ. 2540
16 การศึกษาคุณสมบัติทางโลหะวิทยาที่มีผลต่อการแตกหักของโลหะดามกระดูก
ปี พ.ศ. 2539
17 ผลของการทำแอโนดิกทรีตเมนต์ในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต ต่อชั้นที่ถูกพาสซิเวตด้วยไดโครเมตบนดีบุก
18 การเตรียมเฟอร์ริกออกไซด์แกมมาที่มีผลึกเป็นรูปเข็ม จากสารละลายเฟอร์รัสซัลเฟต
19 การศึกษาขีดจำกัดความเครียดในการขึ้นรูปโลหะแผ่นโดยใช้ความสัมพันธ์ แบบลอการิทึมของความเค้นกับความเครียด
ปี พ.ศ. 2535
20 การศึกษาคุณสมบัติทางโลหะวิทยาที่มีผลต่อการแตกหักของโลหะดามกระดูก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 การพัฒนาส่วนผสมและเทคนิคการผลิตโลหะที่ใช้ประกอบอัญมณี