ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฉวีวรรณ รัตนจามิตร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินความเหมาะสมของการสั่งใช้ยาต้านกระดูกพรุน ณ โรงพยาบาลสงขลา
ปี พ.ศ. 2558
2 การดัดแปลงและการทดสอบ Khon Khaen Osteoporosis Study (KKOS) scoring system ในการคัดกรองโรคกระดูกพรุนในสตรีไทยในวัยหมดประจำเดือนอายุตั้งแต่ 50 ขึ้นไป
ปี พ.ศ. 2557
3 อุบัติการณ์และความเสี่ยง Nephropathy ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง: ศึกษาแบบ retrospective cohort
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาและการทดสอบตัวส่งสัญญาณเตือนเพื่อค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ในผู้ป่วยที่มีการใช้ยาต้านเกล็ดเลือดและยาต้านการเกิดลิ่มเลือด
ปี พ.ศ. 2555
5 ศึกษาอุบัติการณ์และผลลัพธ์การคลอดไม่พึงประสงค์ในหญิงมีครรภ์ที่ได้รับยากลุ่ม C, D และ/หรือ X ตามการจัดกลุ่มยาโดย US FDA ในขณะตั้งครรภ์
6 ศึกษาอุบัติการณ์และผลลัพธ์การคลอดไม่พึงประสงค์ในหญิงมีครรภ์ที่ได้รับยากลุ่ม C, D และ/หรือ X ตามการจัดกลุ่มยาโดย US FDA ในขณะตั้งครรภ์
ปี พ.ศ. 2554
7 ประสิทธิภาพของการใช้ยาอมเม็ดแข็งหญ้าดอกขาวร่วมกับการให้คำปรึกษาโดยเภสัชกรต่ออัตราการเลิกบุหรี่: การศึกษาควบคุมเชิงสุ่ม
ปี พ.ศ. 2553
8 การประเมินความถูกต้องของการวินิจฉัยโรคในฐานข้อมูลผู้ป่วยระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2552
9 เภสัชจลนศาสตร์ของยาอะเลนโดรเนตโซเดียมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
10 การสำรวจการปฏิบัติของเภสัชกรชุมชนเกี่ยวกับการจ่ายยากลุ่มเซฟาโลสปอรินในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยากลุ่มเพนนิซิลินและการแพ้ยาเทียมของยา กลุ่มต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์
11 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเตรียม microencapsulation gel beads เพื่อใช้ประโยชน์ในทางเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2550
12 การประเมินผลลัพธ์การสนับสนุนการใช้แนวทางการตรวจติดตามระดับ Lithium ในเลือดโดยเภสัชกรทำงานร่วมกับทีมสุขภาพ
13 ความแปรปรวนในรอบวันของระดับ N-terminal B-trype natriuretic peptide (NT-proBNP) ในพลาสมา และผลของยา amlodipine ต่อระดับ NT-proBNP ในพลาสมาอาสาสมัครสุขภาพดี
ปี พ.ศ. 2549
14 การประเมินการตรวจติดตามระดับยา Lithium ในเลือดในผู้ป่วยโรคจิตเวช
ปี พ.ศ. 2548
15 การศึกษาทดลองเชิงสุ่มแบบควบคุมเพื่อประเมินผลลัพธ์การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยหอบหืดชนิดปานกลางถึงรุนแรง
ปี พ.ศ. 2546
16 ผลการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยท้องเสียเฉียบพลันในร้านยา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 การพัฒนาและการทดสอบตัวส่งสัญญาณเตือนเพื่อค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ในผู้ป่วยที่มีการใช้ยาต้านเกล็ดเลือดและยาต้านการเกิดลิ่มเลือด