ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฉวีวรรณ บุนนาค
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การวิจัยและพัฒนาการตรวจและรักษาโรคภูมิแพ้เพื่อการพึ่งตนเอง 1. การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจหาและวัดปริมาณสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นบ้าน 2. การบริหารจัดการ 3. การพัฒนารูปแบบของน้ำยาสกัดสมุนไพรและวิธีใช้ในการป้องกันกำจัดไรฝุ่น
2 การวิจัยและพัฒนาการตรวจและรักษาโรคภูมิแพ้เพื่อการพึ่งตนเอง ประกอบด้วย 4 ย่อยที่ได้รับทุน 1. การศึกษาเปรียบเทียบความแรงของวัคซีนโรคภูมิแพ้จากไรฝุ่นที่ผลิตจากศิริราชกับวัคซีนมาตรฐานโดยการทดสอบปฏิกิริยาภูมิแพ้ที่ผิวหนังวิธีสะกิต : ศ.พญ.นวลอนงค์ วิศิษฎสุนทร
ปี พ.ศ. 2549
3 การประเมินผลกระทบของโรคจมูกและตาอักเสบจากภูมิแพ้ต่อคุณภาพชีวิต