ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฉลองรัฐ แดงงาม
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 1086 3
3 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การสังเคราะห์สารเคลือบความทนทานสูงที่มีสมบัติกันการเกาะติดของน้ำยางพาราโดยเทคนิคการแยกชั้นด้วยตัวเองของสารเคลือบที่ประกอบด้วยคอลลอยด์อนุภาคนาโนสองชนิด
2 การสังเคราะห์และปรับเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันของอนุภาคชิลิกานาโนเพื่อสร้างชั้นเคลือบใสที่มีสมบัติไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
3 น้ำยาเคลือบผิวที่มีสมบัติไม่ชอบน้ำยางพาราอย่างยิ่งยวดและกรรมวิธีการผลิต
4 น้ำยาพ่นเคลือบผิวที่มีสมบัติไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวดและกรรมวิธีการผลิต
5 น้ำยานาโนสำหรับเคลือบ
6 การจัดเรียงตัวแบบผสมของคอลลาเจน/ซิงค์ออกไซด์เพื่อใช้ในการผลิตระดับนาโนสำหรับโครงร่างรองรับเนื้อเยื่อ