ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จ้อย นันทิวัชรินทร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2534
1 การจัดหาและการใช้หนังสือของห้องสมุดกลาง สถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ. พ.ศ. 2528-2530
ปี พ.ศ. 2531
2 การเปรียบเทียบการเรียนวิชา "การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น" จากการใช้เกมกับการสอนตามปกติ
ปี พ.ศ. 2530
3 ปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจในการอ่านของเด็กในโรงเรียนสอนคนตาบอด
4 วิเคราะห์คำถามและคำตอบของบริการอ้างอิงในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2529
5 แนวโน้มหลักสูตรและการสอนบรรณารักษศาสตร์ในมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2527
6 ความคาดหวังที่มีต่อบริการจ่าย-รับของผู้ใช้บริการหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2524
7 การสำรวจปริมาณและคุณภาพของหนังสือภาษาอังกฤษ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวกับประเทศไทย ในหอสมุดกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 การประเมินคุณค่านวนิยายจีนกำลังภายในที่ได้รับความนิยม ในปี พ.ศ. 2521-2522
ปี พ.ศ. 2520
9 ผลการฝึกงานห้องสมุดต่อการปฏิบัติงานอาชีพบรรณารักษ์
ปี พ.ศ. 2516
10 ประวัตินวนิยายไทยตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 5 ถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
11 บทบาทของบรรณารักษ์ชาวต่างประเทศต่อพัฒนาการด้านห้องสมุด และบรรณารักษศาสตร์ในประเทศไทย