ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จเร เลิศสุดวิชัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2 หลักวิธีการปรับปรุงและวิเคราะห์ภาพริ้วแสงสำหรับการสร้างภาพสามมิติ
ปี พ.ศ. 2553
3 หลักวิธีการลดผลกระทบสกรีนดอร์สำหรับเทคนิคการฉายริ้วแสงดิจิทัล
4 การศึกษาความเหมาะสมของแบบประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ สำหรับงานประกอบชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ : กรณีศึกษาบริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปี พ.ศ. 2551
5 โครงการส่งเสริมความร่วมมือการกำหนดมาตรฐานกลางและการบูรณาการข้อมูลชีวภาพเพื่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
6 การลดอาการปวดหลังส่วนล่างของพนักงานแผนกขึ้นรูปแบบทรายโดยใช้หลักการยศาสตร์ :กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์