ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การจำลองการแพร่กระจายของอนุภาคในถังทำความสะอาดแบบอุลตร้าโซนิค
ปี พ.ศ. 2554
2 การจำลองการแพร่กระจายของอนุภาคในถังทำความสะอาดแบบอุลตร้าโซนิค
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาและออกแบบโครงสร้างปีกเครื่องบินแบบเปลี่ยนรูปได้
ปี พ.ศ. 2552
4 การยืดอายุการใช้งานของท่อคาปิลารี่ในการเชื่อมต่อวัสดุด้วยความร้อน
5 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบสะสมน้ำเย็นร่วมกับระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์
ปี พ.ศ. 2551
6 การยืดอายุการใช้งานของท่อคาปิลารีในการเชื่อมต่อวัสดุด้วยความร้อน
7 การศึกษาพฤติกรรมการควบแน่นและการแลกเปลี่ยนความร้อนของหัวฉีดสเปรย์น้ำแบบกรวยกลม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 การศึกษาและออกแบบโครงสร้างปีกเครื่องบินแบบเปลี่ยนรูปได้
9 การศึกษาอิทธิพลของรูปร่างของปลายคาพิวลารี่ต่อพฤติกรรมเชิงความร้อนและประสิทธิภาพการพ่นลูกบอลบัดกรีเหลวในกระบวนบัดกรีด้วยลูกบอลบัดกรีโดยใช้แสงเลเซอร์แบบพ่น
10 การศึกษาผลกระทบด้านพลังงานของโรงงานน้ำตาล กรณีเปลี่ยนกังหันไอน้ำเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าในกระบวนการหีบอ้อย