ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุรีรัตน์ ประสาร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chureerat Prahsarn 22
2 นรรจพร เรืองไพศาล 6
3 นิสภา ศีตะปันย์ 6
4 Nispa Seetapan 6
5 Natee Srisawat 5
6 นที ศรีสวัสดิ์ 5
7 กตัญชลี ไม้งาม 5
8 Katanchalee Mai-ngam 5
9 วัฒนา กลิ่นสุคนธ์ 4
10 Nanjaporn Roungpaisan 4
11 Nanjaporn Sumransin 3
12 พิมพรรณ ชำนิงาน 3
13 Wattana Klinsukhon 3
14 อุบลรัตน์ วีระวัฒน์โสภณ 2
15 Ubolrat Weerawatsophon 2
16 นรรจพร สำราญศิลป์ 2
17 Pawadee Methacanon 2
18 Sakchai Wittaya-areekul 2
19 Pimpan Chumningan 2
20 ภาวดี เมธะคานนท์ 2
21 อทิตย์สา เพ็ชรสุข 1
22 ดวงพร ศิริกิตติกุล 1
23 Atitsa Petchsuk 1
24 Chureerat Prahsarnlow 1
25 ศุภธิดา อับดุลลากาซิม 1
26 Doungporn Sirikittikul 1
27 Lalita Chompang 1
28 ลลิตา จอมแปง 1
29 P. Naksuwan 1
30 ศิรดา ภาดี 1
31 กาญจน์เจริญ ศรีอ่อน 1
32 Sira Phadee 1
33 D.T. Bergado 1
34 มรกต สกุลสมบัติ 1
35 S. Motomura 1
36 T. Kikutani 1
37 A. Matsubara 1
38 จิตติ์พร เครือเนตร 1
39 Jittiporn Kruenate 1
40 เสริมศิริ จันทร์เปรม 1
41 กฤษณา กฤษณพุกต์ 1
42 ภาสันต์ ศารทูลทัต 1
43 ณัฐพร สุวรรณเมฆ 1
44 ลพ ภวภูตานนท์ 1
45 วชิรญา อิ่มสบาย 1
46 ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 7
5 2551 3
6 2549 4
7 2548 1
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก
ปี พ.ศ. 2554
2 Electrospinning of PAN/DMF/H2O containing TiO2 and photocatalytic activity of their webs
3 การดัดแปรแผ่นใยแบบถักสานที่มีอายุการใช้งานจำกัดจากเส้นใยธรรมชาติสำหรับงานควบคุมการกัดเซาะและงานเสริมกำลังให้แก่ดิน
4 การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทนที่มีโพลิเมอร์ยืดหยุ่นเป็นองค์ประกอบ
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาเส้นใยกลวงที่มีรูพรุนเพื่อการใช้งานด้านสิ่งทอเฉพาะทาง
6 Properties and potentail application of the selected natural fibers as limited life geotextiles
ปี พ.ศ. 2552
7 Study on Melt Spinning of Shaped Hollow Polypropylene Fibers
8 Study of Melt Spinning of Poly (Methyl Methacrylate) Fiber for Optic Applications
9 เสื้อฉลาดปรับเปลี่ยนเฉดสี
10 ศาสตร์แห่งเสื้อผ้ากีฬา
11 Study on Self-Crimped TPO/PP Bicomponent Fibers
12 เส้นใยสององค์ประกอบ : อีกทางเลือกใหม่ของเ้ส้นใย
13 Developing Microporous Hollow Polypropylene Fibers via Immsicible Blends
ปี พ.ศ. 2551
14 วัสดุสำหรับทดแทนกระดูกแบบฉีดที่มีโปรตีนจากไหมเป็นส่วนประกอบ
15 Developing Polypropylene Fibers with Reversible Thermal Properties
16 Development of Bicomponent Spunbond Nonwoven Webs Consisting of Ultrafine Splitted Fibers
ปี พ.ศ. 2549
17 การพัฒนาตำรับและการประเมินผลในหลอดทดลองของระบบนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่
18 การออกแบบและพัฒนาชุดตรวจสอบวินิจฉัยโรคธาลัสซิเมีย
19 การพัฒนาวัสดุปิดแผลคอมพอสิต
20 การพัฒนากาวติดเนื้อเยื่อชนิดไคโตซาน-เอ็นไอโซพรอพิลอะคริลาไมด์ ที่มีสมบัติการแข็งตัวของเลือด
ปี พ.ศ. 2548
21 Thermo - responsive chitosan-g-poly(N-isopropylacrylamide) for tissue adhesive
ปี พ.ศ. 2547
22 Thermoresponsive Chitosan-g-Poly(N-isopropylacrylamide)
ปี พ.ศ. 2546
23 การออกแบบและพัฒนาผ้าปิดแผลคอมโพสิทที่มีไคโตซานเป็นส่วนประกอบ
ปี พ.ศ. 2545
24 Factors influencing morphology of freeze-dried chitosansponges