ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุมพจน์ วนิชกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 3
2 2545 1
3 2520 1
4 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต : การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเจียระไนนิล ในจังหวัดกาญจนบุรี
2 การวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต : การสังเคราะห์การจัดการความรู้ภูมิปัญญาหัตถกรรมท้องถิ่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก
3 การพัฒนารูปแบบหลักสูตร และการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สำหรับวิชาศึกษาทั่วไป ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2545
4 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างทางด่วนข้อมูล เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในสถานศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2544-2545
ปี พ.ศ. 2520
5 การจัดดำเนินงานเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปภาพและข้อเสนอแนะแก่ห้องสมุดในประเทศไทย