ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฑา ติงศภัทิย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 12
2 รังสรรค์ ผูกพันธุ์ 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
4 สุขสวัสดิ์ ชนะพาล 2
5 สายันต์ สุขสำราญ 2
6 พรรษพงศ์ สิทธิปรุ 2
7 วิชิต คนึงสุขเกษม 2
8 ชาลี วัฒนเขจร 1
9 เกษศิรินทร์ กิตติพงษ์ภากรณ์ 1
10 ภาคภูมิ พันธ์นิกุล 1
11 วงศกร มีสมศักดิ์ 1
12 กิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากูล 1
13 รุ่งโรจน์ พรขุนทด 1
14 ชลิตพล สืบใหม่ 1
15 ตรีรัตน์ รอดขวัญ 1
16 ณุรวี วงษ์ชัยสุวรรณ 1
17 นวลพรรณ เนติทวีทรัพย์ 1
18 ชินพัชร ประพัฒนสารกุล 1
19 ณัฐพล สุระกำพลธร 1
20 ภัทริน วงศ์บางโพ 1
21 กิตติ รัตนราษี 1
22 ฐิติมา ประมลบาล 1
23 ณัฐพงศ์ เชื้อสระคู 1
24 บุณยฤทธิ์ ปฐมทัศน์ 1
25 เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย 1
26 ภราดร จีนชาวนา 1
27 ธีรพัฒน์ อนันต์ภากรณ์ 1
28 ณัฏฐพล แพ่งเกษร 1
29 ภคภูมิ สุขเกษม 1
30 นนชัย ศานติบุตร 1
31 ปิยะณัฐ รัตนเพียร 1
32 เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 1
33 ปธานศาสน จับจิตร 1
34 วรรณพร ทองตะโก 1
35 สิรินกานต์ ผ่องประเสริฐ 1
36 โมรียา ก้องวัฒนา 1
37 ยศวิน ปราชญ์นคร 1
38 ศุภเรศ แดงขำ 1
39 อภิวัฒน์ ปัญญามี 1
40 สุนทรี อาภานุกูล 1
41 วรวีร์ นาคพนม 1
42 อุเทน แก้วกัณหาเดชากุล 1
43 ดวงฤทัย เมืองวิจิตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 1
4 2555 5
5 2554 5
6 2553 7
7 2551 3
8 2550 5
9 2549 2
10 2548 1
11 2546 2
12 2545 1
13 2539 3
14 2538 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาแบบทดสอบความสามารถในการเคลื่อนที่ตามตำแหน่งการเล่นในกีฬาฟุตบอล
2 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาร์ตินคัพครั้งที่ 13
4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึกของผู้ชมฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก
ปี พ.ศ. 2556
5 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลข่าวสารกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามกีฬาหัวหมากที่มีต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
6 แนวทางการพัฒนาการจัดการกีฬาโบว์ลิ่งอาชีพของสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย
7 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพนักนันทนาการในประเทศไทย
8 ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการสถานโบว์ลิ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
9 แนวทางการพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
10 แนวทางการพัฒนาการจัดการกีฬาโบว์ลิ่งอาชีพของสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
11 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สนามกอล์ฟในจังหวัดชลบุรี
12 การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์สโมสรฟุตบอลอาชีพในการแข่งขันไทยพรีเมียร์ลีก ประจำปี 2554
13 การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของการแข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553
14 การศึกษาการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ.2012
15 การจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี ประจำปี 2554
ปี พ.ศ. 2553
16 การศึกษาการจัดการสโมสรฟุตบอลไทยดิวิชั่น 1
17 การศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก 2010
18 การศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67
19 การศึกษาการดำเนินการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ประเภท ก. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2553
20 การศึกษาการจัดการทีมกีฬาฟุตบอลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน ครั้งที่ 15
21 ความคิดเห็นของผู้บริหารและสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นำการออกกำลังกาย
22 การศึกษาการจัดการสโมสรฟุตบอลที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก 2010 ตามมาตรฐานสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย
ปี พ.ศ. 2551
23 ผลกระทบทางเศรษฐกิจชุมชนจากการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ กรณีศึกษา : ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2008
24 การศึกษาการบริหารกิจกรรมกีฬาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
25 ผลกระทบทางเศรษฐกิจชุมชน จากการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ กรณีศึกษา : ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2008
ปี พ.ศ. 2550
26 ความต้องการส่วนผสมทางการตลาดของผู้ชมฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก
27 ความต้องการส่วนผสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟในเขตกรุงเทพมหานคร
28 ผลของการฝึกเสริมด้วยโปรแกรมการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวที่มีต่อความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตบอลของนักกีฬาฟุตบอล อายุ 12-14 ปี
29 ผลของการฝึกเสริมด้วยโปรแกรมการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวที่มีต่อความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตบอลของนักกีฬาฟุตบอล อายุ 12-14 ปี
30 การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
31 การศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกที่เข้าใช้บริการสถานออกกำลังกาย ลีดเดอร์ฟิตเนสคลับแอนด์สปา
32 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปี พ.ศ. 2548
33 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 33 พ.ศ. 2548
ปี พ.ศ. 2546
34 การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
35 การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ปี พ.ศ. 2545
36 การสร้างแบบทดสอบทักษะการว่ายน้ำท่าวัดวาขั้นพื้นฐานแบบอิงเกณฑ์เน้นกระบวนการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2539
37 การเปรียบเทียบผลการฝึกทักษะการตีลูกหลังมือ ระหว่างการตีด้วยมือเดียวกับการตีด้วยสองมือในกีฬาเทนนิส
38 การพัฒนาแบบทดสอบทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน แบบอิงเกณฑ์เน้นกระบวนการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39 การพัฒนาแบบทดสอบทักษะวอลเล่ย์บอลขั้นพื้นฐานแบบอิงเกณฑ์ เน้นกระบวนการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2538
40 การเปรียบเทียบผลของการตั้งเป้าหมายและการสร้างจินตภาพ ที่มีผลต่อความสามารถในการยิงประตูโทษในกีฬาบาสเกตบอล
41 การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42 การพัฒนาแบบทดสอบทักษะกรีฑาประเภทลานขั้นพื้นฐานแบบอิงเกณฑ์ เน้นกระบวนการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43 ผลของการใช้แผนกำหนดผลสัมฤทธิ์ในโปรแกรมการฝึกที่มีต่อความสามารถ ของนักฟุตบอล