ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฑามณี เอี่ยมสุพรรณ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2540
1 รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2536
ปี พ.ศ. 2536
2 รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2536
3 การพัฒนาจริยธรรมสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2534
4 ความร่วมมือในโครงการพัฒนาชนบทตามแนวอุดมการณ์ แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ของประชาชนในภาคเหนือและ ภาคใต้ พ.ศ. 2529
5 ความร่วมมือในโครงการพัฒนาชนบทตามแนวอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของประชาชนในภาคเหนือ และภาคใต้ พ.ศ. 2529
ปี พ.ศ. 2533
6 บทบาทของสื่อมวลชนกับการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีการรับรู้ของประชาชนในชนบทในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเรื่องอาหารที่เป็นพิษและยาที่เป็นอันตราย พ.ศ. 2528
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 ความร่วมมือในโครงการพัฒนาชนบทตามแนวอุดมการณ์ แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ของประชาชนในภาคเหนือและ ภาคใต้ พ.ศ. 2529
8 ความร่วมมือในโครงการพัฒนาชนบทตามแนวอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ของประชาชนในภาคเหนือ และภาคใต้ พ.ศ. 2529
9 การพัฒนาจริยธรรมสังคมไทย