ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จีรเดช มโนสร้อย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 4
3 2560 1
4 2559 2
5 2558 1
6 2555 7
7 2554 4
8 2553 4
9 2552 6
10 2551 3
11 2550 5
12 2549 6
13 2548 3
14 2547 3
15 2544 1
16 2539 1
17 543 84
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้านริ้วรอยและพอกหน้าให้ผิวขาวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเนื้อในเมล็ดมะม่วงสุกมหาชนก (Mangifera indica L.) เก็บกักในอนุภาคขนาดนาโน
ปี พ.ศ. 2561
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาเท้าที่มีส่วนผลสมของเหลือและ/หรือสารสกัดสมุนไพรไทยสำหรับระงับกลิ่นและให้ความนุ่ม
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับใช้พ่นหรือสเปรย์บนใบหน้าเพื่อถนอมผิวและดวงตาที่มีส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติเก็บกักในไลโปโซม
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารป้องกันมะเร็งสเปคตรัมกว้างประสิทธิภาพสูงแบบสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์เดี่ยวหรือผสม (cocktails) จากพืชผักผลไม้และสมุนไพรในฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรในประเทศไทย MANOSROI III
5 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2 : สารสกัดธรรมชาติ (กลุ่ม 15)
ปี พ.ศ. 2560
6 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง:ผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ(กลุ่ม5)
ปี พ.ศ. 2559
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สำหรับรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ จากฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรไทย มโนสร้อย 3
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางโดยเทคโนโลยีนาโนจากผลมะละกอหมักที่เพาะปลูกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
9 การพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ / ยาสมุนไพรแผนปัจจุบันต้านมะเร็ง/ สารนำต้านมะเร็งจากฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรไทย มโนสร้อย 2
ปี พ.ศ. 2555
10 Anti-proliferative and apoptosis induction activities of extracts from Thai medicinal plant recipes selected from MANOSROI II database
11 Polioviral receptor binding ligand: A novel and safe peptide drug carrier from polioviral capsid
12 Potent Melanin Production Enhancement of Human Tyrosinase Gene by Tat and an Entrapment in Elastic Cationic Niosomes: Potential Application in Vitiligo Gene Therapy
13 Melanogenesis enhancement of saturated fatty acid methyl esters in B16F10 melanoma cells
14 Anti-proliferative activities on HeLa cancer cell line of Thai medicinal plant recipes selected from MANOSROI II database
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารป้องกันโรคมะเร็งจากสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์ลูกเดือย (Coix Lacryma-jobl)
16 การพัฒนาวัตถุดิบอาหารเสริมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากพืชสมุนไพรสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2554
17 Enhancement of transdermal absorption, gene expression and stability of tyrosinase plasmid (pMEL34)-loaded elastic cationic niosomes: Potential application in vitiligo treatment
18 Novel ferrocenic steroidal drug derivatives and their bioactivities
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียมสำหรับผู้ป่วยขาดน้ำลาย
20 การพัฒนายารักษาโรคความดันโลหิตสูงจากฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรไทย/ล้านนา MANOSROI II /
ปี พ.ศ. 2553
21 การพัฒนาผลิตสารใหม่ "อนุพันธ์ Ferrocenic" ของตัวยาสเตียรอยด์เพื่อใช้ทางยา
22 แผนงานวิจัยเรื่องการพัฒนายารักษาโรคความดันโลหิตสูงจากฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพร ไทย/ล้านนา
23 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำรับยาสมุนไพรไทยต้านมะเร็งจากฐานข้อมูลคัมภีร์ตำยาสมุนไพรไทย ปีที่ 2
24 การพัฒนาผลิตสารใหม่ "อนุพันธ์ ferrocenic" ของตัวยาสเตียรรอยด์เพื่อใช้ทางยา
ปี พ.ศ. 2552
25 Safety assessment of azelaic acid and its derivatives entrapped in nanovesicles
26 Oral vaccine delivery: physical and chemical stability of Ovalbumin-loaded niosomes
27 โครงการคัดเลือกและทดสอบฤทธิ์ลดความดันโลหิต/ความปลอดภัยในสัตว์ทดลองหนูของตำรับนาสมุนไพรที่คัดเลือกจากฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรไทย-ล้านนา
28 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำรับยาสมุนไพรไทยต้านมะเร็งจากฐานข้อมูลคัมภีร์ตำยาสมุนไพรไทย
29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ (FOS) จากพืชสำหรับผู้ที่มีระบบย่อยอาหารไม่ปกติและผู้สูงอายุ
30 การพัฒนาการเก็บกักสารสกัดจากสมุนไพรพื้นบ้านไทยนอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้รักษาผมหงอก
ปี พ.ศ. 2551
31 การวิจัยและพัฒนายาแผนปัจจุบัน/ยาสมุนไพรแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากคัมภีร์ตำราแพทย์แผนไทยล้านนาและตำรายาสมุนไพรล้านนา
32 การพัฒนายารักษาโรคมะเร็งจากฐานข้อมูล ตำรับยาสมุนไพรล้านนา
33 การพัฒนายารักษาโรคมะเร็งจากฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรล้านนา
ปี พ.ศ. 2550
34 แผนงานวิจัยชุดโครงการวิจัยและพัฒนายาแผนปัจจุบัน/ยาสมุนไพรแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากคัมภีร์ตำราแพทย์แผนไทยล้านนาและตำรายาสมุนไพรล้านนา (3 โครงการย่อย)
35 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 9 นางสาวนรินทร โฆษิตสันติวงศ์
36 แผนงานวิจัยชุดโครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็งจากฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรล้านนา (3 โครงการย่อย)
37 โครงการปริญญาเอการญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 9 นางสาวนริทร โฆษิตสันติวงศ์
38 A novel one-step biotransformation of cortexolone-21-acetate to hydrocortisone acetate using Cunninghamella blakesleeana ATCC 8688a
ปี พ.ศ. 2549
39 การพัฒนาตำรับเครื่องสำอางที่มีส่วนเคอร์คิวมินและอนุพันธ์ของมันเก็บกักในนีโอโซมเพื่อทำให้ผิวขาว
40 การพัฒนาการผลิตตัวยาสเตียรอยด์ต้านการอักเสบมูลค่าสูงเพื่อการพึ่งตนเองและการผลิตบุคคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตตัวยาสำคัญในประเทศไทย
41 การพัฒนาตำรับเครื่องสำอางชะลอการงอกของขนที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรที่เก็บกักในอนุภาคนาโน
42 การวิจัยและพัฒนายาแผนปัจจุบัน/ยาสมุนไพรแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากคัมภีร์ตำราแพทย์แผนไทยล้านนาและตำรายาสมุนไพรล้านนา
43 พันธุกรรม (คปก. รุ่นที่ 8 )
44 โครงการปริญญาเอการญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 8 นางสาววรางคณา โล่ห์เจริญกาล
ปี พ.ศ. 2548
45 การพัฒนาตำรับเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเกยจากสมุนไพรไทยที่กักเก็บในนาโนพาร์ทิเคลเพื่อใช้รักษาสิว
46 การพัฒนาตำรับเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมันไพรที่กักเก็บในนาโนพาร์ทิเคิลเพื่อช่วยให้ผมงอกและรักษาผมร่วง
47 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 7 นายธีรพงศ์ ตั้งใจ
ปี พ.ศ. 2547
48 การพัฒนาการผลิตยาสเตียรอยต้านการอักเสบมูลค่าสูงเพื่อการพึ่งตนเอง
49 การพัฒนาระบบนำส่งยาที่มีประสิทธิภาพสูงโดยเทคโนโลยีชีวภาพ ( คปก. รุ่นที่ 7)
50 การรวบรวมเลือกสรรและปริวรรตคัมภีร์ตำราแพทย์แผนไทยล้านนา และตำรายาสมุนไพรล้านนา (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2544
51 Dominant lethal test in rats treated with some plant extracts
ปี พ.ศ. 2539
52 การพัฒนาการผลิตตัวยาเพรดนิโซโลนและโปรเจสเตอโรนจากสารตั้งต้นโซลาโซดีนที่ สกัดจากใบของ Solanum laciniatum AIT ที่เพาะปลูกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
53 nhancement of 17α-hydroxyprogesterone production from progesterone by biotransformation using hydroxypropyl-β-cyclodextrin complexation technique
54 Thermo-stability and antitumor activity on colon cancer cell lines of monoclonal anti-CEA antibody-saporin immunotoxin.
55 Effect of histamine and antihistamines on interleukin-1 production by human monocytes
56 Surface chemical and solution properties of fluorinated silicon oligomers with carboxylic acid groups
57 Molecular interactions between lipids and some steroids in a monolayer and a bilayer. 2
58 Bioconversion of hydrocortisone to prednisolone by immobilized bacterial cells in a two-liquid-phase system
59 Secretion of Active Recombinant Human Tissue Plasminogen Activator Derivatives in Escherichia coli
60 Lekteplase - A secreted tissue plasminogen activator derivative from Escherichia coli
61 Early diagnosis of scrub typhus in Thailand from clinical specimens by nested polymerase chain reaction
62 Biotransformation of chlormadinone acetate to delmadinone acetate by free and immobilized Arthrobacter simplex ATCC 6946 and Bacillus sphaericus ATCC 13805
63 Factors affecting the biotransformation of chlormadinone acetate to delmadinone acetate
64 Free radical scavenging activity of extracts from Thai plants in Guttiferae and Schisandraceae families
65 Enhancement of the release of azelaic acid through the synthetic membranes by inclusion complex formation with hydroxypropyl-beta-cyclodextrin.
66 Cytotoxicities of xanthones and cinnamate esters from Hypericum hookerianum
67 Determination and geographic distribution of Orientia tsutsugamushi serotypes in Thailand by nested polymerase chain reaction
68 Anti-proliferative activity of essential oil extracted from Thai medicinal plants on KB and P388 cell lines
69 Anti-proliferative activity of extracts from Thai plants in Guttiferae and Schisandraceae families on human cancer cell lines