ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จีรยุทธ ไชยจารุวณิช,
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- จีรยุทธ ไชยจารุวณิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 1
6 2549 1
7 2546 2
8 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 RNA family classification using the conditional random fields model
ปี พ.ศ. 2554
2 การวิเคราะห์โครงสร้างคำของภาษาล้านนาโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองกราฟ
ปี พ.ศ. 2553
3 การวัดอัตราการเติบโตของสาหร่ายคลอเรลลา ด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล
ปี พ.ศ. 2552
4 การวิเคราะห์โครงสร้างยา โดยวิธีการถดถอยกำลังสองน้องที่สุดบางส่วน
ปี พ.ศ. 2551
5 การพัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจการให้สินเชื่อ สำหรับบริษัท พัฒนสินลิสซิ่ง [ซีพีแอล] จำกัด
ปี พ.ศ. 2549
6 Application of Factor Analysis on Mycobacterium tuberculosis Transcriptional Responses for Drug Clustering, Drug Target and Pathway Detections
ปี พ.ศ. 2546
7 การสั่งงานคอมพิวเตอร์สมรรถภาพสูง ด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
8 วิธีสเปกตรัมสำหรับปัญหากราฟ