ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จีรพันธ์ วรพงษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2547 2
3 2538 1
4 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การขยายผลการตรวจแยกหาเอนโดไฟท์จากต้นพืชสมุนไพรไทยพื้นบ้าน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบของชีวควบคุมศัตรูพืชที่ก่อโรคกับพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
2 การตรวจแยกหาเอนโดไฟท์จากต้นพืชที่เจริญอยู่ในป่าเขตร้อนชื้นและต้นพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบของชีววิธีควบคุมศัตรูพืชที่ก่อโรคกับพืช เศรษฐกิจในประเทศไทย
3 การตรวจแยกหาเอนโดไฟท์จากต้นพืชที่เจริญอยู่ในป่าเขตร้อนชื้นและต้นพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบของชีววิธีควบคุมศัตรูพืชที่ก่อโรคกับพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
4 บทบาทของจุลชีพในขบวนการหมักน้ำปลาโดยวิธีธรรมชาติ : การศึกษากลิ่นและรสของน้ำปลา