ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จีรนันท์ กล่อมนรา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจากลองกอง
ปี พ.ศ. 2552
2 การผลิตเอนไซม์และเมทาบอไลต์ของยีน ลูกผสม PKS/NRPS ใน Saccharomyces cerevisae
3 การตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและจุลชีพภายในอาคารปฏิบัติการวิจัย มจธ.บางขุนเทียน
4 การวิเคราะห์หน้าที่ของยีน polyketide synthase ที่คาดว่าจะสามารถผลิตสารลดระดับคอเลสเตอรอลโดยการแสดงออกใน Heterologous host
ปี พ.ศ. 2551
5 การค้นหายีนที่มีศักยภาพในการสังเคราะห์สารลดระดับคลอเลสเตอรอลในเลือดในกลุ่ม Polyketide จากราในกลุ่ม Xylariaceae
ปี พ.ศ. 2550
6 การค้นหายีนที่ใช้ในสังเคราะห์สารต้านมะเร็งจากรา Xylaria sp. โดยอาศัยเทคนิคทางอณูชีววิทยาและชีวสารสนเทศ
7 การค้นหายีนที่ใช้ในสังเคราะห์สารต้านมะเร็งจากรา Xylaria sp. โดยอาศัยเทคนิคทางอณูชีววิทยาและชีวสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2548
8 การแยกยีน NADPH cytochrome P 450 oxidoreductase (XyCPR) ที่เกี่ยวข้องในวิถีการสังเคราะห์ depudecin จาก Xylaria sp. BCC1067 สายพันธุ์กลายพันธุ์ T170