ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิราพร กุลสาริน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2538
1 การคัดเลือกพันธุ์หม่อนที่เหมาะสมกับการเลี้ยงไหมในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
2 ปฏิกิริยาของข้าวสายพันธุ์ลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ราตูนีฮีเนติ/ขาวดอกมะลิ 105 x ชัยนาท 1) ต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
3 อัตราส่วนที่เหมาะสมของสารฟีโรโมนเพศสังเคราะห์เพื่อดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผัก
4 การพัฒนาแนวทางสนับสนุนงานวิจัยรับใช้ชุมชน ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 ศักยภาพของหนอนนกยักษ์ Zophobas morio Fabricius ในการเป็นอาหารของมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff)
6 ชีวมิติของรังผึ้งโพรงธรรมชาติจากการสังเกตในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
7 ปฏิกิริยาของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3-4 ระหว่างอาบาญ่า/ขาวดอกมะลิ 105 กับชัยนาท 1 ต่อประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
8 ตารางชีวิตเปรียบเทียบของด้วงเต่าสีส้มเมื่อเพาะเลี้ยงด้วยเพลี้ยอ่อนถั่วและเพลี้ยอ่อนผัก
9 ความหลากหลายทาง ชีวชนิดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
10 ชีววิทยาของมอดฟันเลื่อยและการกำจัดด้วยโอโซนในข้าวสาร
11 ประสิทธิภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแมลงในการควบคุมแมลงหวี่ขาวโรงเรือน
12 การพัฒนาอาหารเทียมเพื่อเพาะเลี้ยงด้วงเต่าลายหยัก Menochilus sexmaculatus (Fabricius)
13 การเก็บรวบรวมเชื้อราสาเหตูโรคแมลงของเพลี้ยไฟพริกหวานในโรงเรือนในจังหวัดเชียงใหม่
14 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับดักฟีโรโมนเพื่อควบคุมผีเสื้อหนอนใยผักบนพื้นที่สูงปีที่ 3