ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิรัฐ มีเสน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ไบโอมิเมติกสคาฟโฟล์ด ของ เมทธิลเซลลูโลส/คอลลา เจนจากปลาทะเล
2 สคาฟโฟลด์คอลลาเจนจากปลาทะเลสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
ปี พ.ศ. 2546
3 วัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิตระหว่างพอลิโพรพิลีนกับไม้
4 วัสดุผสมระหว่างไอโซแทกติกโพลิโพรพิลีนกับดินขาว
5 ฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้งมันสำปะหลังผสมโพลีไวนิลแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. 2545
6 วัสดุผสมที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 การจัดเรียงตัวแบบผสมของคอลลาเจน/ซิงค์ออกไซด์เพื่อใช้ในการผลิตระดับนาโนสำหรับโครงร่างรองรับเนื้อเยื่อ
8 วัสดุผสมระหว่างคอลลาเจนที่เลียนแบบการตรึงเกลือแร่/พอลิแลกติกแอซิดสำหรับเป็นโครงร่างในวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก